Kosterijweg op de schop

290

Westeremden- Nu de Dorpsweg en de Oudeboor gereed is zijn de wegenbouwers bezig met het verwijderen van het asfalt aan de Kosterijweg. Hierbij zal de bovenlaag worden verwijderd en een zandbed worden gelegd om zoveel mogelijke trillen te ve rkomen. Ook het hemelwater word van de woningen opnieuw aangesloten op het riool. Daarna zal de weg worden beklinkend met dezelfde kleur stenen die ook ergens anders in de straat liggen.Firma Raap uit Drachten is hierbij ook aanwezig deze is gespecialiseerd in Archeologische onderzoeken.1

215816182528029031