Informatieavond over wijziging Dorpsplein en het Haventerrein

20

Westeremden-Dinsdagavond vond er een informatieavond plaats in het Dorpshuis van Westeremden,
de wethouder P.Prins opende de avond en gaf het woord aan de woordvoerder van het klankbordgroep Menno Smit om wat toelichting te geven. Ook kwam de woordvoerder van de klankbordgroep J.Visser aan het woord, die vond dat het klankbord het zwarte schaap werd toegespeeld door een artikel die in het dagblad van het Noorden stond.de heer P.Prins vertelde dat de verslaggever het verkeerd heeft geformuleerd en corrigeerde het verhaal. Daarna nam architect Mathijs Dijkstra het woord en vertelde de aanwezigen hoe zij het Dorpsplein en het haventerrein het liefst zien in te vullen, hierbij werden er groepjes gevormd en kon men een formulier invullen met een tekening er bij. De heer M.Smit zal samen met de klankbordgroep om de tafel gaan zitten en bekijken hoe het wordt (het betreft een voorlopig ontwerp ),hierbij komt men later weer op terug. Op deze infoavond waren leden van de klankbordgroep en leden van de actiegroep aanwezig .256791011121315161718202224