Het jaar 2014 in beeld.

                                            (((((( Jaaroverzicht jaar 2014 ))))))

collega

                                                             

                                       

zet door                                            Wegenbouwers zetten door.                                                                                                                (14 januari)                                                         Westeremden – Gezien dat de winter op zich laat wachten zetten de wegenbouwers in Westeremden hun werkzaamheden voort. De stratenmakers zijn met de laatste fase bezig aan de Pastorie weg,hierna zal de Molenweg worden aangepakt. Een datum moet nog worden vast gesteld.

2                         Loonbedrijf Slager BV beëindigt werkzaamheden.
                                                         ( 18 januari )
Westeremden – Met ingang van 1 maart stopt het bedrijf Slager aan de Huizingeweg met al z,n werkzaamheden .In 1949 werd het bedrijf opgericht door de vader van de huidige eigenaar.
Men begon destijds met het uitrijden van mest en het sproeien
van gewasbeschermingsmiddelen.
In 1992 heeft zoon Jan Slager het bedrijf overgenomen.
Nu twee en twintig jaar later houd Jan Slager het voor gezien, bijna al het personeel en materiaal word over genomen door Wieringa uit Bedum.

3                                             Ongeval met dodelijke afloop
                                                        ( 22 Januari )
maandagavond rond 18.00 uur heeft er een noodlottige ongeval plaats gevonden bij een spoorovergang tussen Stedum en Loppersum . Hierbij is de 39 jarige Martijn Grit uit Westeremden om het leven gekomen.

4                                                     Dop,s Dart Toernooi
                                                           ( 25 januari )
Westeremden – Vrijdagavond werd er in de jeugdsoos The Young Ones uit Westeremden alweer voor de 14‘ keer Dop,s Dart Toernooi gehouden .Hieraan deden 15 deelnemers aan mee ,het werd het een spannende avond die tot in de late uurtjes duurde. De winnaar van deze spanende avond werd Johan Maring uit Stedum hij won voor de tweedekeer de wisselbeker die de hij in ontvangst mag nemen van Jan Visser.
Uitslag:
1e prijs; Johan Maring uit Stedum
2e prijs; Cristiaan Stubbe Stedum
3e prijs; Arne Brontsema westeremden

5                       Netwerkschool als redding voor dorpsscholen

                                                       ( 7 feb-2014 )
Westeremden – Netwerkschool is de redding voor de drie kleine dorpsscholen in Gem,Loppersum.De Abt Emoschool in Westeremden, De Wilgenstee in Zeerijp en De Zandplaat in ’t Zandt blijven in ieder geval tot 2017 bestaan. Het is de bedoeling dat de leerkrachten van de scholen samen één onderwijsteam gaan vormen onder leiding van één directeur.
Dat is het resultaat van het overleg tussen Werkgroep Kleine scholen Loppersum Oost, schoolbestuur Marenland en de gemeente Loppersum. In de eindrapportage komen ze tot een kostenbesparende pilot voor de jaren 2014-2017. In die periode krijgen de scholen de kans om hun toekomstbestendigheid als netwerkschool aan te tonen. 

6                      Koos Visser erelid van Sportvereniging Westeremden

                                                 ( 8 feb-2014 )
Westeremden – Tijdens de jaarvergadering van de Sportvereniging is Koos Visser vrijdagavond in de bloemetjes gezet. Koos Visser was 36 jaar de vaste kracht bij de verenging zowel bij baansport en als medewerker bij vele sport activiteiten in het dorp. De voorzitter,Jan Visser, vertelde dat we veel te danken hebben aan koos. Maar na 36 jaar is het mooi geweest hij laat het werk nu doen door de jongere generatie , behalve een bos bloemen en een bord die hij uitgereikt kreeg van de voorzitter werd hem ook het erelidmaatschap uitgereikt en wel verdiend. Memories-Marchien van Wolde

7                                                    Marja was 59 jaar
                                                        † 25 februari
8                                         Sjoelavonden in ons dorpshuis

                                                          ( 27 feb- 2014 )
Westeremden-Wat is sjoelen
Sjoelen staat bekend als een oud Hollandse sport. Vroeger was het echt een spel dat je thuis met z’n allen deed. Maar tegenwoordig is dit niet meer het geval. Er wordt zelfs raar tegen aan gekeken als je zegt dat je aan sjoelen doet, zeker als je verteld dat je aan wedstrijdsjoelen doet . Dit is dus net als bij andere sporten. De mensen weten niet precies wat sjoelen precies is. De meeste denken ook dat er geen echte wedstrijden van zijn, maar niets is nimmer waar. Sjoelen is een sport die nu weer wat lijkt terug te komen. Rond 1980 zijn er veel sjoelclubs opgericht. In deze periode was sjoelen dus erg populair. Sinds dien maakt het sjoelen een comeback. Een sport waar de jeugd massaal aan zal meedoen zal het niet worden. Maar het zou leuker zijn als ze er wat positiever tegen aan zouden kijken want sjoelen is een sport voor jong en oud. Sjoelen is een sport die door iedereen beoefend kan worden waardoor iedereen het kan.

9                                     Kustgang op de Wind sluit deuren

                                                      ( 2 maart – 2014 )
Westeremden- Harm Janssens en Henriette Hogewind
Houden zaterdag 1 maart t/m 30 maart hun laatste kunst expositie
,daarna zullen ze de monumentale boerenschuur van de Aylsumaheerd na 3 jaar inruilen voor Het Bouwhuis in Lettele bij Deventer. Harm wil samen met Henriette diverse biologische groenten en aardappels verbouwen en dat is nog niet eens alles wat ze doen,In Het Bouwhuis is tevens een galerie voor hedendaagse beeldende kunst te zien en dat willen zij graag voortzetten en uitbreiden . U bent van harte welkom bij Harm en Henriette in Lettele. Op hun nieuwe website is te zien wat ze zoal doen .www.hetbouwhuis.net 

1011                                             Jaarvergadering Orando 2014

                                                       ( 15 maart – 2014 )

Vrijdag 14 maart hield Orando haar jaarlijkse jaarvergadering in ons dorpshuis ,hierbij waren ongeveer 30 aanwezigen . Voorzitter jack Olhsen verwelkomde iedereen die aanwezig waren en opende de vergadering,Secretaris Esmee Bakker las de Notulen en het jaarverslag 2013 voor die hier vermeld staat (zie onder),hierover waren geen vragen. Daarna was het woord aan Penningmeester Ria van de Ploeg om verslag te doen over jaar Financiën 2013 en de begroting van 2014 voor,ook hier waren geen meldingen te noemen. Daarna is men aangekomen bij kascontrole, Geert Hulshof en Ria van de Ploeg hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Voor jaar 2014 is Marc van Vliet aangesteld als reserve van de kascommissie. Hierna is men aangekomen bij het aftreden van bestuursleden, Koos Visser en Chris van Dijken en Esmee Bakker maken plaats voor twee nieuwe bestuursleden dat zijn Adri de Jong en Jolanda Geurtsen. De drie aftredende bestuursleden kregen van de voorzitter een waardebon voor hun bijdrage.

12                                                     Memories-Jan Smit                                                                                                                  Jan Smit was 62 jaar                                                                                                            † Groningen 20 maart 2014

13                                 Aries Slager Sjoelkampioen 2013 /2014

                                                        ( 3 april-2014 )
Westeremden -Sjoelclub A.S.D.M ( alle schijven doen mee)Aries Slager is voor de tweede keer sjoelkampioen geworden. Twee jaar geleden kwam een groepje mensen bij elkaar met het idee om te gaan sjoelen. Er was veel belangstelling vanuit het dorp dat er in competitie verband kon worden gespeeld.Met tien personen gingen ze iedere maand sjoelen in ons Dorpshuis. Het eerste jaar werd Aries Slager uit Westeremden kampioen en kreeg toen een grote chocolade paasei uitgereikt. Gezien dat er meer belangstelling was om te gaan sjoelen werd de club uitgebreid met drie personen, het clubje bestaat nu uit 13 personen om Aries iets tegenstand te bieden, maar helaas ook dit jaar was Aries weer de beste, en kreeg van de voorzitter een Paaskip uitgereikt .

1e Aries Slager aantal punten 4935
2e Altje van v/d Ploeg ,, ,, 4625
3e Thea Smit ,, ,, 4541
14                            Schoonmaakactie: Levert 46 kilo zwerfafval op

                                                    ( 5 april-2014 )
Westeremden- In Westeremden is zaterdag de grote landelijke schoonmaak actie gehouden.
De kinderen kregen een veiligheidshesje aan en werden in groepjes verdeeld ,daarna gingen ze met een begeleider op pad om mogelijke zwerfafval te verzamelen. Er waren kinderen bij die een kruiwagen bij zich hadden waar het afval in werd gedaan om vervolgens gewogen te worden bij het dorpshuis, daar stond een container klaar waar het afval in gedeponeerd kon worden. Na afloop werden de kinderen getrakteerd door de dorpsvereniging Orando op een ijsje en een cadeautje voor hun bijdrage,dit jaar werd er 46 kilo zwerfafval verzameld men kon terugkijken op een geslaagde actie, Westeremden is weer schoon. 
15                                                          Pasen 2014

                                                       (21 april-2014 )                                                                     Westeremden-Groots paasvuur weer traditiegetrouw gehouden.

Traditiegetrouw word er op de tweede paasdag weer een grote paasvuur ontstoken in Westeremden . Iedereen was welkom om dit spektakel te zien,mensen uit het dorp hebben afgelopen zaterdag snoeihout bij eèn gebracht op het voormalige stortplaats buiten Westeremden. Gezien dat het niet koud was kwamen toch nog 50 mensen uit en om ringende dorpen op dit spektakel af,er was een zopiewagen aanwezig voor versnaperingen om de mensen toch nog iets warms aan te kunnen bieden,het rook wat hierbij vrijkwam liet een zeer lange spoor na die in diverse dorpen waarneem baar was.

41                                          Henk Helmantel koninklijk onderscheiden

                                                             ( 25 april-2014 )
Westeremden-Burgemeester Albert Rodenboog was in Westeremden om bij koninklijk besluit een lintje uit te reiken aan kunstenaar Henk Helmantel.
Zoals bekend is moet dit altijd geheim blijven voor de gene die hem krijgt. In de expositieruimte van zijn eigen museum werden de vele genodigden ontvangen met koffie. Babs de vrouw van Henk vertelde ons van te voren dat ze er moeite mee had om Henk steeds voor te liegen ,maar deze taak heeft ze goed uitgevoerd want Henk zijn gezicht sprak boekdelen en was duidelijk aangeslagen. Henk doet en deed naast zijn werk als kunstenaar ook veel vrijwilligers werk ,zo was hij 37 jaar voorganger v/d begrafenis vereniging en deed opknap werkzaamheden van joodse begraafplaatsen,ook was Henk betrokken bij plaatselijke commissie van stichting Groningerkerken .Verder werd hij onderscheiden door zijn werk als kunstschilder.

16                                 Westeremden viert eerste koningsdag.

                                                   ( 27 april-2014 )

2014 Westeremden – vierde eerste koningsdag met brunch en Hollandse spelletjes.
Diverse dorpsgenoten waren op deze middag naar het dorpsplein gekomen om gezamenlijk te gaan eten in het dorpshuis,na het eten werden ballonnen opgelaten door de jeugd. De middag stond in het teken van oer Hollandse spelletjes voor iedereen die hier aan mee wilde doen. Om vijf uur werd er een Tombola gehouden in het dorpshuis door het Orando vereniging met zeer leuke prijsjes,ook werd er een quiz gehouden ,die werd geleid door quizmaster Jan Willem Brontsema die de kandidaten zeer op proef stelde met leuke vragen . Om zes uur kwam een einde aan het geheel. Men kon terug kijken op een geslaagde middag.
17                                                           Atelier Lotje

                                                          ( 1 mei-2014 )
Westeremden-Westeremden krijgt een winkeltje er bijinitiatiefneemster Mieke Bartelds opent vanaf 1 mei haar winkeltje Lotje . In haar Atelier/winkel kunt u terecht voor diverse artikelen die zij zelf heeft gemaakt zoals sieraden, theekistjes, tassen en noem maar op . U bent vanaf 1 mei hartelijk welkom op Dorpsweg 4 Lotje is dan donderdag-vrijdag-zaterdag open vanaf 13-17 uur. Ook beschikt Lotje over een webpagina waar u te recht kunt.18                                                Grasbaanrace 2014

                                                       ( 5 mei-2014 )
Westeremden- was zaterdag 3 mei het toneel van grasbaansport voor de jeugd en nationale auspicien van de KNMV .
Ook rijders uit ons dorp deden hier aan mee, Laurens Hijlkema en Dennis Meijer en Willian Hoeksema en outsider Mans Engel lieten hun kunnen zien,zo ging Willian Hoeksema de strijd aan met Sander Bosscher uit Termunten die voor veel spanning zorgde voorin, Laurens en Dennis vochten onderling uit wie als eerste over de finish kwam. Het mooie weer zorgde voor veel stof als de zware motoren (ST1 en ST2 )het parcours betraden even werd gedacht om met deze motoren te stoppen,maar de wind kwam uit een andere richting waaien en kon de strijd worden voort gezet en voor veel spanning zorgde .Gelukkig waren er geen zware ongelukken te betreuren alleen hier en daar een blauwe plek door een valpartij . 17 Mei is er weer een grasbaanrace in Westeremden, dan zullen er clubraces worden gehouden waar ook deze heren van de partij zijn op het mooie sportpark van het noorden. 
19

                                                              4 Mei

                                                        ( 4 mei-2014 )

 WESTEREMDEN – Deze datum staat gegriefd in vele hoofden die familie, kennissen en andere relaties hebben verloren in de oorlogen, missies en andere aangelegenheden.Maar altijd in het belang voor vrede en veiligheid waar wij nu in leven. Ook hier herdenken wij. Om 19.45 uur verzamelden de mensen zich op het dorpsplein om zich te verplaatsen naar de begraafplaats. In de meidagen van 1945 waren veel plaatsen en wegen zwaar gehavend. Men liep in een stoet over de Wierdeweg, zwaar gehavend. Niet door oorlog geweld maar door herstructurering, maar het geeft een bepaalde gedachte. Om 20.00 uur was het 2 minuten stil, de vogels floten door maar de gelatenheid was voelbaar. Op de begraafplaats werd er een kranslegging gedaan door een bestuurslid van de gemeente Loppersum Geert Reinders die bloemen neergelegd ter ere van de dorpsbewoners die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Ook de last post werd gespeeld en een ere groet en daarna weer de afmars naar de Andreaskerk waar door een drietal mensen een voordracht werd gegeven en vervolgens na te praten onder het genot van koffie of thee.20                                      Abt-emo school houd open dag.

                                                    ( 14 mei-2014 )

WESTEREMDEN-Peuterspeelzaal De Peutersoos en O.B.S. Abt Emo schoolVrijdag 16 mei hielden de peuterspeelzaal en de basisschool te Westeremden de deuren geopend om eens een kijkje te komen nemen.De ochtend is succesvol verlopen met een ruim aantal belangstellenden, waaronder met name (potentiële) ouders en opa’s en oma’s.Onder het genot van een kop koffie of thee en een versnapering konden de belangstellenden eerst terecht op de peuterspeelzaal waar leidster Meta Stock ze ontving in de kring. Meta gaf uitleg over het verloop van een ochtend en over de werkwijze op de peuterspeelzaal. Ook gaf zij voorzitter Bert Schudde, die ook in de kring zat, nog even het woord. Bert gaf enige uitleg over de organisatie van de peuterspeelzaal. Na de kring kon men rondkijken in het lokaal waar de peuters in groepjes verschillende activiteiten lieten zien en was er ruimte om vragen te stellen. Na de peuterspeelzaal werd de open dag vervolgd op de basisschool. Eerst werd iedereen ontvangen in de gemeenschapsruimte waar juf Klarie, Jan van Baren (leerling middenbouw) en Ivar van Dijken (leerling bovenbouw) het een en ander uitlegden over het leren d.m.v. het Daltononderwijs op de Abt Emo school. Zij presenteerden hun weektaak waarbij uitleg werd gegeven door de leerlingen zelf. Een ouder uit Garsthuizen kwam ook nog aan het woord en vertelde hun motivatie voor de keuze voor de Abt Emo school. Aanvankelijk stond deze school niet eens op hun lijstje maar na bezoek aan een aantal andere scholen in de omgeving is toch ook deze school bezocht. Argumenten als “Kleine school” en “De school gaat dicht” werden als onzin ervaren. Tijdens het bezoek van deze ouders werden “Sfeer”, “Kwaliteit” en “Je niet kunnen verschuilen achter de grote massa” als positief ervaren. De keuze voor de Abt Emo school was nu snel gemaakt. Na het vertellen van deze ervaring was er vervolgens gelegenheid om met een Dalton Kijkwijzer een kijkje te nemen in alle lokalen. De leerlingen van de onderbouw vertelden met behulp van juf Greet in hun lokaal hoe zij te werk gaan in groep 1, 2 en 3. In de overige lokalen bij juf Diana en juf Yvonne kon men het onderwijs in bedrijf zien. De belangstellenden waren enthousiast over de informatieve ochtend. Al met al was het een geslaagde open dag!

21                                                         Klompje golfen

                                                         ( 21 mei-2014 )
Westeremden-woensdag 21 mei is klompjegolfen weer begonnen,iedereen vanaf 16 jaar mag hier aan meedoen .Ieder jaar word door leden een competitiewedstrijd gespeeld wie in zo weinig mogelijke slagen het balletje van A naar B kan slagen,daarbij word gebruik gemaakt van een klomp met een steel er aan. Het is een spel voor jong en oud ,het is een vrolijk spel waar men veel plezier aan beleeft. Het is ook ideaal voor verenigingen en bedrijven die met hun personeel zaterdag,s willen spelen, daarvoor neemt u contact op met Horeca ondernemer Jan Visser tel;22                                             Actiegroep doet laatste poging.

                                                           ( 27 mei-2014 )
Gemeente- Loppersum onverzettelijk
Maandagavond 26 mei jl. Kreeg Henk Helmantel de gelegenheid in te spreken op de raadsvergadering van de gemeente. Hoewel het onderwerp niet op de agenda stond kon hij toch het woord voeren over het, voor een grote groep Westeremders belangrijke onderwerp van de kleur van de bestrating.
Zoals iedereen weet heeft de gemeente na een voorbereidingsperiode besloten om voor bestrating van de wegen in ons dorp te kiezen voor een zgn. Zonnebloemklinker, die overwegend geel is met bruine vlekken. Toen de beslissing hierover was gevallen kwam een belangrijk deel van het dorp tot de conclusie dat dit toch niet de soort steen is die zij in haar straten zou willen hebben. In de enquête bleek dat rond de 80% tegen de Zonnebloemklinker is terwijl ze de voorkeur hebben voor roodbakkende klinkers, de kenmerkende bestrating van de meeste dorpen op het Hoogeland.

23                                       RUMOERIGE INFO-BIJEENKOMST

                                                           ( 3 juni-2014 )

WESTEREMDEN – Op 2 juni 2014 was er een informatiebijeenkomst over de start van de uitvoering van fase 2 van de Herinrichting Westeremden.
De bijeenkomst was voor de inwoners van de straten Melkvaaller, Dorpsweg, Oude Boor en Kosterijweg in het OMC de Viskenij.
Ook veel andere bewoners uit het dorp kwamen hier op af. De voorlichting ging voornamelijk over de fasering. Eerst de Dorpsweg vanaf de Wierdeweg tot aan de splitsing Kosterijweg. Daarna richting de Oude Boor, vervolgens de Oude Boor. Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan de riolering omdat de capaciteit te klein is en ook versleten.
Medio 2015 zal de Kosterijweg aan de beurt zijn en dan vervolgens de Melkvaaller. De Melkvaaller heeft bijzondere aandacht van 2 archeologen omdat het terrein beschermde status heeft.
De oude ijsbaan wordt 30 tot 35 cm opgehoogd met het grond wat daar in depot ligt zodat de koeien en schapen weer droog kunnen lopen. Deze grond is bemonsterd en heeft inmiddels een schone grond verklaring gekregen. Er wordt vervolgens elders een nieuw depot gemaakt om de nieuw gemaakte Wierdeweg niet te beschadigen.
De firma Stienstra gaat de werkzaamheden uitvoeren. Ook zullen op de meest kritische plekken trillings-sensoren worden geplaatst i.v.m. eventuele bouwschade.
Wederom kwam de rode en gele klinkerkwestie aan de orde en het functioneren van de klankbordgroep. Dit sloeg om in een zeer verhitte discussie waarbij intimiderend werd gesproken en opgetreden. Daardoor verlieten een aantal bewoners de zaal.
De gemeente Loppersum had al een keer een bemiddelingspoging gedaan, maar de klankbordgroep en de rode klinkergroep kwamen niet samen. De gemeente Loppersum heeft een mediator voorgesteld, maar dat is wel weer een kostbare zaak

24                                               Memories-Jan Gerrit Reiffers                                                                                                         Jan Gerrit was 59 jaar                                                                                                             ± Groningen 8 juni 2014

25                                                      Zomer fietsavond

                                                            ( 5 juli-2014 )
Westeremden-Orando heeft vrijdagavond een zomer fietsavond georganiseerd .
Truus en Annie gingen net als voor gaande jaren weer voorop. Met een temperatuur van 24 graden was het heerlijk om een avondje te gaan fietsen,met 23 personen fietsten ze door het Groningerland . Halverwege de cours wachten Jan en Jantje Dijkema de groep op om ze voor koffie en fris te voorzien,men kon dan even de benen strekken , daarna werd de cours voort gezet naar het Dorpshuis . Het Orando bestuur kon tevreden terug kijken op een geslaagde avond en trakteerde de aanwezigen op een heerlijke gehaktbal. 26                                                    Beachvolleybal 2014

                                                          ( 13 juli-2014 )
WESTEREMDEN – Deze mooie zaterdag was het goed vertoeven op het strand van Westeremden die geheel in een Braziliaanse sfeer was
Toeval of het lot, wie het weet mag het zeggen. Om twee uur begonnen de beachvolleybalwedstrijden genaamd road to Rio 2016 met maar liefst 15 teams. Deze teams kwamen uit Middelstum, Stedum, Huizinge, Westeremden en zelfs deels uit Groningen.
Velen kennen elkaar uit het voetbalcircuit en namen hun partners ook weer mee en zo kreeg je een mooie mengelmoes met de meest wazige namen maar team WEST was na alle spektakel de winnaar.
WEST staat voor een gemengd team uit Westeremden en Stedum maar er speelde ook een Middelstumer mee dus kon geen enkel dorp de eer naar zich toe trekken. Na het einde namen er ook diverse deelnemers een duik in het zwembad.
Omstreeks zes uur ging de cocktail bar open en werd er muziek gedraaid door oud DJ Arnold Slager bekend ooit bij Nico Brandsen uit de Stedumer kroeg totdat gitaarspeler en zanger Mark Dontje kwam optreden, deze artiest is ooit als straatmuzikant begonnen en heeft daar prijzen mee gewonnen en te horen weet ik waarom.
Om tien uur had hij even drie kwartier pauze om mee te kijken naar de finale Nederland-Brazilië op grootscherm om vervolgens tijdens de rust weer verder te spelen. Al met al de sportvereniging en het OMC de Viskenij en de jeugdsoos hadden de zaak goed op poten gezet. Tegen twaalf uur werden diverse wens ballonnen losgelaten, de Jeugdsoos The One youns kon terug kijken op een geslaagde dag.27                                                               Ballonvaart .

                                                             ( 18 juli-2014 )
Westeremden-Familie Sietsema kan eindelijk een ballonvaart maken .
De familie heeft hier lang op moeten wachten maar eindelijk was het zover, de weergoden waren goed gezind vanavond. Ballonvaarder Dijkstra uit Roden nam de familie Sietsema mee de lucht in.Na een ruim uur in de lucht hebben gevaren werd de aarde weer veilig opgezocht,iedereen was zeer te spreken over de ballonvaart en kregen traditioneel een glas champagne.

28                                                 Memories-Wolbert Huizenga                                                                                                            Wolbert was 81 jaar                                                                                                                  † 20 juli 2014

29                                            Memories – Klazina Eenling – Timmer                                                                                                   Klazina was 92 jaar                                                                                                                     † 31 juli  2014

30                                      Speelweek Westeremden Circus.

                                                      ( 7 aug-2014 )
Aanstaande zaterdag begint op het ijsbaanterrein de tweejaarlijkse speelweek.                 Het thema is dit jaar Circus.Natuurlijk bent u van harte welkom op het terrein,de feestelijke opening is om 10 uur.Woensdagmiddag kunt u kijken naar een circusvoorstelling om half 4,om half vijf beginnen we met het slopen van de hutten.Ondertussen wordt de BBq aangestoken en kunt u voor een kleine vergoeding een broodje hamburger kopen. Rond 18.00 uur begint het traditionele kampvuur en waarmee de speelweek wordt afgesloten.

M3391D-1001                                                    Memories- Tonnis Slager                                                                                                             Tonnis was 87 jaar                                                                                                                      † 19 augustus

32                                                    Beklinkering Dorpsweg

                                                           ( 2 sep-2014 )
Westeremden- Stratenmakers van Bosman en Brinkman zijn maandag begonnen met het leggen van klinkers aan de dorpsweg .
Hierbij is de dorpsweg afgesloten voor het hele verkeer de bewoners worden aangeraden om hun voortuig bij het dorpshuis te parkeren. Dit hele gebeuren zal enige weken in beslag nemen voordat het verkeer er weer overheen kan rijden33                                    Oogstfeest met stampende Machines .

                                                  ( 20 sep-2014 )
Westeremden- In het dorp Westeremden, midden op een kleilaag tussen Groningen en Roodeschool, werd er op zaterdag 20 september voor het eerst een Oogstfeest gehouden.
Feest omdat de oogst binnen is, maar vooral feest om te laten zien hoe dat oogsten vroeger ging.
De organiserende Dorpsvereniging Orando heeft samen met vrijwilligers de oogstfeest georganiseerd. De locatie was dit jaar voor eerst op het terrein van de Ijsbaan de wierde .Het prachtig weer bracht veel mensen op de been om een kijkje te komen nemen in Westeremden.Te zien was hoe er gedorst werd met een dorsmachine van Borga uit Appingedam , die werd aangedreven door een locomobiel met z,n kenbare stoomgeluid . Daarbij kwamen vele verhalen los van mensen die er vroeger ( of ) er bij hebben gewerkt . Zo stonden er ook een aantal Old Timer tractoren die veel bekijks trokken.Ook mocht de Onstwedder Garv,n met z,n oude ambachten niet ontbreken, zij waren hier ook aanwezig met een demonstratie van manden vlechten en smeedwerk, Mieke Bartels uit Westeremden hield een creatieve workshop voor de liefhebbers, voor de kinderen was Freya Noest uit Zoutkamp aanwezig met haar poppentheater en vermaakte de kinderen met haar toneelspel. Ook de Horeca deed goede zakken want het feest ging door tot aan de kleine uurtjes.
De organisatie kon terugkijken op een geslaagde dag.
34                                 Netwerkschool Loppersum Oost van start

                                                          ( 28 sep-2014 )
Westeremden- De Netwerkschool Loppersum Oost gaat van start!
In de netwerkschool werken de vier scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland obs De Zandplaat (t’ Zandt), obs Abt Emo (Westeremden), obs Prinses Beatrix (Loppersum) en obs Wilgenstee (Zeerijp) samen aan toekomstbestendig onderwijs in Loppersum Oost.
Zo willen ze de verschillende onderwijslocaties open houden. Veel mensen zich hebben ingespannen voor deze pilot en daarom wilden de scholen deze start niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdag 26 september werd op alle vier de scholen op feestelijke wijze het startsein gegeven voor deze samenwerking.
Een bont gezelschap van o.a. bestuurders, directieleden en ouders fietsten, in estafettevorm, langs de scholen en deelden taarten en t-shirts uit met het logo van de eigen school voorop en het nieuwe logo van de Netwerkschool groot achter op. Op dinsdagochtend 7 oktober, tijdens de kinderboekenweek, vindt de eerste gemeenschappelijke activiteit in de Boshal te Loppersum plaats. Dat de scholen bij elkaar horen is dan goed te zien, omdat iedereen hetzelfde t-shirt draagt.35                                                  Herinrichting Oudeboor

                                                         ( 2 okt-2014 )
Westeremden-Wegenbouwer Zijlstra is met herinrichting bezig in Westeremden,
daarbij zijn bijna alle wegen van het dorp vernieuwd of moeten nog vernieuwd worden . Hierbij kan veel ongemak ontstaan zoals nu in het Oudeboor waar mensen bij de buren over het erf moeten om op het openbare weg te kunnen komen, gelukkig is dit maar tijdelijk omdat het zand moet slinken voordat er puinslag er op kan.36                                            Vervanging lantaarnpalen .

                                                       ( 9 okt-2014 )
Westeremden-Firma Ziut uit Assen zijn begonnen met het vervangen van lantaarnpalen.
Hierbij zal de kern van het dorp voorzien worden van een klassieke lantaarnpalen . Ook de doorgaande wegen zullen aangepast worden met het vernieuwen van straatverlichting. 37                                      Bloembakken voor de Pastorieweg

                                                     ( 23 okt-2014 )
Westeremden-Vanuit de dorpsvisie is naar voren gekomen, dat men graag de verkeersveiligheid wil vergroten ,en dat de snelheid naar beneden moet. De bewoners aan de pastorieweg klagen al geruime tijd dat er iets moest gebeuren om de snelheid terug te brengen,daarbij heeft de gemeente besloten om er bloembakken te plaatsen en hoopt hierbij dat er gehoor aan zal worden gegeven om de snelheid te verlagen. 38                                      Viskenij stopt met de Danielle stichting

                                                           ( 25 okt-2014 )
De Stichting Danielle heeft als doel zowel organisatorisch als financieel hartenwensen van jonge mensen tussen de 18-30 jaar, die kanker hebben en die ondanks de behandelingen levensbedreigend ziek zijn, in vervulling te laten gaan
Eigen fondswerving om aan bovengenoemde doelstelling te kunnen voldoen.
Om elk doel van een kankerpatiënt te kunnen realiseren, is er een bestuur tot stand gekomen. Het bestuur waakt over het realiseren van een wens. De volgende mensen maken o.a. deel uit van het bestuur:
Twee medische specialisten met ervaring in de oncologie.
Verpleegkundige, gespecialiseerd op het gebied van begeleiden van kankerpatiënten. In Westeremden doen ze al diverse jaren aan geld ophalen voor de stichting,zo waren twee dorpsgenoten die de vierdaagse liepen om geld bij elkaar te brengen en dat met veel succes,ook zijn er jongerencentra uit de buurt die geld schenken aan de stichting en dat gaat altijd via Jan en Geertje Visser die dan een envelop overhandigd aan een medewerker van de stichting. Nu na zestien jaar stoppen de vaste medewerkers van Danielle stichting om privéredenen,hierbij hebben Jan en Geertje ook besloten om te stoppen met het verzamelen van geld,natuurlijk kunt u de stichting altijd steunen, kijk daarvoor op de voorpagina van de site. Omdat het de laatste keer was is er een behoorlijke bedrag bijeen gebracht door diverse personen,die we natuurlijk even willen noemen, het zijn Transportbedrijf Oldenhuis met een bedrag van € 2000.00 Viskenij € 1135.00 en Claudia Pestman die de vierdaagse heeft gelopen en een bedrag van €832.00 bij elkaar heeft gebracht,en totaal is er voor € 3967,00 overgedragen aan Danielle stichting de medewerkers waren zeer blij met het geld en zullen het overdragen aan de stichting. 39                                                     Intocht Sinterklaas

                                                        ( 22 nov-2014 )
Westeremden- Zaterdagmiddag kwam de goedheilig man aan in ons dorp,
de kinderen en de ouders verwelkomden de Sint bij aankomst aan de Huizingeweg , daarna werd er een rondrit gemaakt door het dorp. Vervolgens ging de goedheilig man naar het dorpshuis waar Judith Mulder en de kinderen de Sint opwachtte om vervolgens leuke dingen te gaan doen zoals liedjes te gaan zingen en cadeautjes uit te pakken. 40                                                           Kerstmarkt 2014

                                                              ( 6 dec-2014 )
Westeremden- Zaterdag 6 dec was er een kerstmarkt in het dorpshuis die werd
georganiseerd door dorpsvereniging Orando. Net als voorgaandejaren waren er weer diverse leuke kraampjes aanwezig,ook Altje en Ale van de Ploeg waren weer bereid om heerlijke soep te serveren ,daar werd gretig gebruik van gemaakt .Gezien dat er op veel steden kerstmarkt waren kwamen toch nog redelijk wat mensen op de kerstmarkt af. Ook werden weer kerstbomen verkocht op het dorpsplein en dat ging behoorlijk goed gezien dat ze de prijzen niet hebben verhoogd terwijl dat in andere steden wel zo was. De firma Oldenhuis leverde vrijdag een zeer hoge kerstboom af en die werd versierd door de voorzitter van Sportvereniging en de voorzitter van Orando . Ook wel Knabbel en Babbel genoemd .

16                                                      Kerstviering 2014                                                                                                                       26 december

Westeremden-Woensdagavond 24 dec vond er een kerstviering plaats door gezamenlijke kerken uit Westeremden .
Deze werd gehouden op het dorpsplein in Westeremden. Het weer was goed gezind deze avond, gezien dat de dagen er voor veel regen heeft plaats gevonden was het een uitstekende avond om rond het vuur op het dorpsplein kerstliederen te zingen , dat werd gedaan door leden van excelsior. Daarna ging men naar de kerk om de kinderen te horen zingen, Egbert Smit naam het woord om een toespraak te houden, daarna vertelde Roelf Rijnders een kerstverhaal , Judith Mulder en Meta Stock zongen samen met de kinderen kerstliederen . Na de dienst kon men een versnapering nemen bij Jan Olthof zoals koffie en Glühwein
daarna werd er nog gezongen door de kinderen .