Viskenij stopt met de Danielle stichting

38                                                         
De Stichting Danielle heeft als doel zowel organisatorisch als financieel hartenwensen van jonge mensen tussen de 18-30 jaar, die kanker hebben en die ondanks de behandelingen levensbedreigend ziek zijn, in vervulling te laten gaan
Eigen fondswerving om aan bovengenoemde doelstelling te kunnen voldoen.
Om elk doel van een kankerpatiënt te kunnen realiseren, is er een bestuur tot stand gekomen. Het bestuur waakt over het realiseren van een wens. De volgende mensen maken o.a. deel uit van het bestuur:
Twee medische specialisten met ervaring in de oncologie.
Verpleegkundige, gespecialiseerd op het gebied van begeleiden van kankerpatiënten. In Westeremden doen ze al diverse jaren aan geld ophalen voor de stichting, zo waren twee dorpsgenoten die de vierdaagse liepen om geld bij elkaar te brengen en dat met veel succes, ook zijn er jongerencentra uit de buurt die geld schenken aan de stichting en dat gaat altijd via Jan en Geertje Visser die dan een envelop overhandigd aan een medewerker van de stichting. Nu na zestien jaar stoppen de vaste medewerkers van Danielle stichting om privéredenen, hierbij hebben Jan en Geertje ook besloten om te stoppen met het verzamelen van geld, natuurlijk kunt u de stichting altijd steunen, kijk daarvoor op de voorpagina van de site. Omdat het de laatste keer was is er een behoorlijk bedrag bijeen gebracht door diverse personen, die we natuurlijk even willen noemen, het zijn Transportbedrijf Oldenhuis met een bedrag van € 2000.00 Viskenij € 1135.00 en Claudia Pestman die de vierdaagse heeft gelopen en een bedrag van €832.00 bij elkaar heeft gebracht, en totaal is er voor € 3967,00 overgedragen aan Danielle stichting de medewerkers waren zeer blij met het geld en zullen het overdragen aan de stichting.
38
Overzichten van voorgaande jaren

2013
Westeremden -Zaterdagavond was het weer zover ,afgevaardigden van de Danièllestichting waren weer uitgenodigd door Jan en Geertje Visser om een jaarlijkse bijdrage in ontvangst te nemen. Jan Visser bedankte de mensen die hier een bijdrage aan hebben gegeven. Zonder deze mensen was het niet mogelijk om dit allemaal te doen vertelde hij. Na zijn speech was het woord aan eén van de medewerkers van de stichting die vertelde wat er zoal gebeurde met het geld, het was heel ontroerend om dat allemaal aan tehoren. Gelukkig zijn er mensen die voor deze jongeren opkomen en hun laatste wens als nog in vervulling te laten gaan . De bijdrage van dit jaar kwam van de keetpop Leermens ,kerkdienstfeesttent en het glazenhuis en de cafe viskenij .In totaal werd er €1935.6 gegeven.

2012


Westeremden – Hierbij zijn aanwezig Marja Smit en haar gezin en ClaudiaPpestman en Jan en Geertje Visser . De heer Visser richtte zijn woorden naar het bestuur van Daniellestichting met de woorden dat wij het niet alleen kunnen opbrengen daarom was claudia pestman bereid om de taak over te nemen van Joop Smit wat zij heel goed heeft gedaan. Namens de beheerders van het cultureelcentrum Viskenij willen we onze dank laten uitspreken voor de vele inzet wat deze mensen hebben gedaan voor de stichting. De opbrengst kwam van Viskenij € 1750.00 -PKN Kerk € 289,40 – Joop zijn begrafenis € 1702.59 –Claudia Pestman die de vierdaagse heeft gelopen voor Joop – € 2450,50 Totaal word een bedrag overhandigd van € 6200.- aan de Danièllestichting . Hier was de stichting heel blij mee. De Danièllestichting bedankte iedereen voor hun bijdrage. De Stichting Daniëlle vervult de droomwens van jonge mensen met kanker tussen 18 en 30 jaar

2010Westeremden-Het was weer zover, de twee wandelaars van Nijmegen ( Joop Smit en Koos Visser) overhandigden zaterdag 6 november in de Viskenij een cheque aan de Danielle stichting. Het was voor de zevende keer ,vertelde Joop Smit , we hebben voor dit jaar een bedrag van € 2180,50 bij elkaar gelopen en dat schenken we graag aan de Danielle stichting. De twee afgevaardigden van de Danielle stichting waren zeer blij met deze cheque. Daarna was het woord aan Jan Visser ,uitbater van de Viskenij ,deze overhandigde een cheque van €1470.00 aan de twee afgevaardigden van de Danielle stichting. Wat doet de Danielle stichting nou precies ,kijk daar voor op deze website . http://www.stichting-danielle.nl/ daar vind u meer informatie wat deze stichting precies doet. Ook het aankomende jaar doen we weer mee, vertelde Joop ,maar dan moeten we ons wel goed laten inlichten waar we kunnen slapen ,vertelde koos, want we willen niet weer voor verrassingen komen te staan, zei Joop, je boekt een kamer in het centrum van Nijmegen en dat ging twee jaar goed, maar dan sta je de tweede dag zomaar op de straat de huiseigenaar wist zogenaamd van niets .Gelukkig was een medebewoner bereid ons te helpen om ons onderkomen veilig te stellen, zodat we onze derde dag als nog gewoon konden uit lopen zei koos. Gelukkig is voor ons alles nog redelijk goed afgelopen,maar we hebben wel geleerd dat je echt goed moet voorbereiden, zei Joop, je staat in Nijmegen van de ene dag op de andere dag zo op straat en dan heb je 50 km gelopen .DE leden van Danielle stichting bedanken de mensen voor hun goede inzet en hopen dat ze volgende jaar weer een beroep kunnen doen. Maar het gaat niet alleen over Joop en Koos en Jan en Geertje die hun zoon zo een laatste kans kunnen geven. MAAR OOK U KUNT een bijdrag geven aan deze geweldige stichting.