RUMOERIGE INFO-BIJEENKOMST

WESTEREMDEN – Op 2 juni 2014 was er een informatiebijeenkomst over de start van de uitvoering van fase 2 van de Herinrichting Westeremden.
De bijeenkomst was voor de inwoners van de straten Melkvaaller, Dorpsweg, Oude Boor en Kosterijweg in het OMC de Viskenij.
Ook veel andere bewoners uit het dorp kwamen hier op af. De voorlichting ging voornamelijk over de fasering. Eerst de Dorpsweg vanaf de Wierdeweg tot aan de splitsing Kosterijweg. Daarna richting de Oude Boor, vervolgens de Oude Boor. Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan de riolering omdat de capaciteit te klein is en ook versleten.

Medio 2015 zal de Kosterijweg aan de beurt zijn en dan vervolgens de Melkvaaller. De Melkvaaller heeft bijzondere aandacht van 2 archeologen omdat het terrein beschermde status heeft.
De oude ijsbaan wordt 30 tot 35 cm opgehoogd met het grond wat daar in depot ligt zodat de koeien en schapen weer droog kunnen lopen. Deze grond is bemonsterd en heeft inmiddels een schonegrondverklaring gekregen. Er wordt vervolgens elders een nieuw depot gemaakt om de nieuw gemaakte Wierdeweg niet te beschadigen.
De firma Stienstra gaat de werkzaamheden uitvoeren. Ook zullen op de meest kritische plekken trillings-sensoren worden geplaatst i.v.m. eventuele bouwschade.
Wederom kwam de rode en gele klinkerkwestie aan de orde en het functioneren van de klankbordgroep. Dit sloeg om in een zeer verhitte discussie waarbij intimiderend werd gesproken en opgetreden. Daardoor verlieten een aantal bewoners de zaal.
De gemeente Loppersum had al een keer een bemiddelingspoging gedaan, maar de klankbordgroep en de rode klinkergroep kwamen niet samen. De gemeente Loppersum heeft een mediator voorgesteld, maar dat is wel weer een kostbare zaak. Wordt vervolgd.