Actiegroep doet laatste poging.

henk Helmantel
Westeremden- De ( actiegroep Westeremden) is maandagavond op het gemeentehuis geweest om met de burgemeester en het gemeenteraad te praten over het af te zien van de bruine gele klinkers die in Westeremden komen te liggen.

Gemeente Loppersum onverzettelijk

Maandagavond 26 mei jl. Kreeg Henk Helmantel de gelegenheid in te spreken op de raadsvergadering van de gemeente. Hoewel het onderwerp niet op de agenda stond kon hij toch het woord voeren over het, voor een grote groep Westeremders belangrijke onderwerp van de kleur van de bestrating.
Zoals iedereen weet heeft de gemeente na een voorbereidingsperiode besloten om voor bestrating van de wegen in ons dorp te kiezen voor een zgn. Zonnebloemklinker, die overwegend geel is met bruine vlekken. Toen de beslissing hierover was gevallen kwam een belangrijk deel van het dorp tot de conclusie dat dit toch niet de soort steen is die zij in haar straten zou willen hebben. In de enquête bleek dat rond de 80% tegen de Zonnebloemklinker is terwijl ze de voorkeur hebben voor roodbakkende klinkers, de kenmerkende bestrating van de meeste dorpen op het Hoogeland.

Een actiegroep die de grote groep bewoners vertegenwoordigde bond toen met de gemeente de strijd aan om uiteindelijk gedaan te krijgen dat er geen gele maar rode klinkers gelegd zouden worden.
Aan deze ‘strijd’ kwam op de genoemde vergadering een definitief einde. De gemeente bleek onverzettelijk op de ingeslagen weg voort te gaan. Ondanks de grote weerstand van het grootste gedeelte va n ons dorp, maar ook ondanks weerstand en oproepen om dit vooral niet te doen door diverse mensen en instanties buiten de gemeente, zoals de landelijk werkende vereniging Bond Heemschut, die zich al tientallen jaren inzet voor het behoud van cultuur en erfgoed. Maar ook architecten uit de provincie, sommige burgemeesters en zoals onlangs bleek, een grote meerderheid van CDA-leden die in hun vergadering hun onbegrip over de zaak ten uiting bracht in de richting van wethouder P. Prins, die namens deze partij in het gemeentebestuur zit.
Al deze geluiden werden door de gemeente ter zijde geschoven.

In een krantenartikel van een paar dagen voor de genoemde raadsvergadering sprak de wethouder het gevoel uit dat een grotere groep mensen in Westeremden de kleur geel had geaccepteerd. In een interview van het Dagblad van het Noorden dat daarop volgde werd geconcludeerd dat dit waarschijnlijk de wens is die de vader van de gedachte is.
In het artikel noemde de wethouder voor het eerst een andere reden waarom niet werd afgeweken van de gele kleur dan dat de procedure goed was doorlopen. De gemeente wilde de leden van de klankbordgroep van Westeremden niet ‘bruuskeren’. Men wil daarentegen wel de wens van het overgrote deel van de bevolking van ons dorp ‘bruuskeren’.

Hoe het ook zij: de gele klinkers zullen er in Westeremden komen. Daarmee krijgt de architect, die dit onzalige idee had bedacht, zijn zin: Westeremden gaat zich onderscheiden van de andere dorpen. De actiegroep voor rode klinkers onderschrijft deze opvatting, maar specificeert nader door de zin als volgt te lezen: Westeremden gaat zich negatief onderscheiden van de andere dorpen. Het zal het dorp worden waarover de komende tientallen jaren nog schande zal worden gesproken over de slechte keuze ten aanzien van de bestrating.

De wethouder gaf in antwoord op de toespraak van Henk Helmantel oa aan dat hij ook de actiegroep rode klinkers zal uitnodigen om deel uit te maken van de klankbordgroep, omdat twee plekken in het dorp nog niet zijn vastgesteld: het dorpsplein en het havengebied. De actiegroep is zeker van plan deze uitnodiging aan te nemen en zal bij deelname wel voortdurend in overleg treden met de bewoners, hetgeen door de klankbordgroep in het hele proces hiervoor nog niet is gedaan.
Voor de straten ‘op de bult’ is het te laat, maar de herinrichting van het dorpsplein en de haven kan wellicht nog gered worden. De toekomst zal het leren.

Tekst : R. Venema