Rode of Gele Klinkers.


Westeremden – Beste Dorpsgenoten,

Na de vele aandacht de afgelopen weken van de plaatselijk-regionale- en landelijk pers, is de storm even gaan liggen. Maar hij is nog niet over.

Tijdens de hele procedure van gesprekken met de wethouder.de projectleider en de gemeenteraad is er een klachtenprocedure tegen de gemeente opgestart.

Dit heeft te maken met het feit dat we hebben kunnen vaststellen dat het functioneren van de klankbord (KBG) op 16 punten afwijkt van de wijze die Burgemeester en Wethouders (B en W) hebben beschreven in hun evaluatie over de gevolgde procedure naar de gemeenteraad toe.

Had de klankbordgroep gewerkt zoals dat door (BenW)aanvankelijk was bedoeld, dan was er voortdurend en geregeld contact geweest tussen de leden van de KGB en ons dorpsbewoners, die direct belanghebbende zijn bij de herinrichting. In dat geval was het allemaal niet zover gekomen en was en vroeg stadium het idee van de gele bestrating al finaal afschoten. En bij vroeg stadium moet u zich voorstellen de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep met de wethouder en de projectleider. Dat zou op zich ook nog niet eenvoudig zijn, want we weten ondertussen dat de architect op geen enkele manier de soort klinkers wilde wijzigen. Dit heeft hij verklaard.

Zoals u uit eerdere brieven van ons hebt kunnen opmaken, treft de leden van de (KBG) hierbij eigenlijk geen blaam, omdat zij instructies hadden gekregen over hoe om te gaan met de overige dorpsbewoners. Zij hadden zich daartegen kunnen verzetten, maar dat is niet gebeurd.

Hoe nu verder.

Het is nu een kwestie van de lange adem, want de klachtenprocedure bij de gemeente duurt maximaal 18 weken, gerekend vanaf het moment van te bevestigen van het besluit van (B en W) tot het uitvoeren van de herinrichting aan de hand van de voorstellen van de architect. Dat is een enorm lange periode, maar dat is op zich niet zo,n probleem omdat, zo hebben wij begrepen, het bestraten van de wegen op de wierde pas na de zomer 2014 en misschien wel pas 2015 aan de orde is. En de verkiezingen zijn pas in maart.

Ondertussen

Gaat het werk van de aannemer gewoon door. Dat wil dus zeggen dat de werkzaamheden aan de wegen rondom de wierde afgemaakt wordt inclusief asfaltering. Van gele stenen is nu nog niet zoveel te zien: alleen de gootjes naast het asfalt zijn ermee gelegd. Later komt de stoep van de Pastorieweg als eerste grotere oppervlakte aan de orde. Maar dat kan later eventueel worden gewijzigd in bestrating met rode klinkers.

Want als onze klacht gegrond word verklaard, ontstaat er een hele nieuwe situatie. Namelijk dan blijkt dat (B en W ) de raad onjuist heeft geïnformeerd  In de politiek is dat een onvergeeflijke misstap. Wij blijven u op de hoogte houden van de stand van zaken van de kleur van de klinkers . Wordt de klacht niet gegrond verklaard, dan is de volgende stap en klacht bij de landelijke ombudsman. Al deze middelen staan ons, het overgrote deel van Westeremden, ter beschikking in dit conflict met de gemeente.

Met vriendelijke groet,

de actiegroep.

PS: Onze dorpsbladje Wiergat wilde dit bericht niet plaatsen.