Wiergat tijdelijk gedempt…


Westeremden – Wiergat tijdelijk gedempt. Wegenbouwer Zijlstra heeft 3000 kb grond over om de wierde tijdelijk te dempen. Het grond wat er nu komt te liggen komt van een bouwkavel uit Stedum. Ook komt er grond uit Middelstum hier tijdelijk te liggen, al het grond komt gescheiden te liggen zodat er geen vervuilde grond door elkaar komt. Onderzoek heeft uitgewezen dat het grond niet vervuilt, is. Zijlstra en de gemeente Loppersum hebben een overeenkomst gesloten met Burema.