Herinrichting Westeremden

Westeremden- Maandag 9 september kreeg de actiegroep voor rode stenen als bestrating in Westeremden het recht in te spreken in een commissievergadering van de gemeenteraad.Om die mogelijkheid te creëren het een lid van de commissie het onderwerp ‘Herinrichting Westeremden’ op de agenda laten plaatsen. Onlangs heeft B en W besloten ondanks tegenstand van 80% van de inwoners van Westeremden te kiezen voor een opvallende overwegend gele klinkers als bestrating in het beschermde dorpsgezicht van het dorp.Rolf Venema, woordvoerder namens de actiegroep die opkomt voor het leggen van rode klinkers, zoals overwegend in het Hoogeland gebruikelijk is, uitte scherpe kritiek op het beleid van B en W en in het bijzonder wethouder Prins. Venema citeerde uit een memo van B en W aan de gemeenteraad waarin ze de procedure beschreef zoals die was gelopen in de besluitvorming m.b.t. o.a. de kleur van de stenen. In dat memo verklaart B en W dat de bevolking van Westeremden betrokken is bij het hele proces doordat de klankbordgroepop straatniveau plannen en keuzen heeft besproken. Echter, zo toont Venema aan, is de procedure niet gelopen. En dat is geen ongeluk. In een eerder overleg tussen wethouder en een afvaardiging van de actiegroep beschreef de wethouder hoe de burgerparticipatie d.m.v. de klankbordgroep is geregeld. Hij maakte duidelijk dat de leden van die groep zonder ‘last en ruggespraak’ zaten. D.w.z. dat ze geen overleg met de overige inwoners van het dorp hoefden, zelfs niet mochten hebben, omdat de wethouder niet alle inwoners wilde horen. De klankbordgroep leden konden dus hun eigen mening als advies aan de wethouder doorgeven. Dit is dus in strijd met het gestelde in het memo. Of B en W heeft het bij het recht eind of de wethouder. Maar beide kunnen niet tegelijkertijd gelijk hebben. Namens de actiegroep eiste Venema daarom dat het deel van de procedure die gaat over de keuze van de klinkers voor de bestrating overgedaan wordt. Er was op die avond geen gelegenheid voor B en W of wethouder om hierop te reageren. Maar op 30 september staat het onderwerp op de agenda. Ter voorbereiding daarvan zal er door B en W stukken en een antwoord worden voorbereid als voorbereiding. Deze stukken zullen ook de actiegroep ter hand worden gesteld. Hiermee was het moment voor Westeremden weer voorbij. Even daarna, bij het nagesprek met een aantal dorpsgenoten en leden van de klankbordgroep, bleek dat in de hele procedure m.b.t. de keuze van de klinkers, er slechts gekozen kon worden tussen geel en geel. De architect wilde per se een variant van geel gelegd hebben. Een keuze voor rood zat er vanaf het begin dus al niet in. Op een vraag vanuit de actiegroep aan B en W om op papier te zetten wat de redenen waren waarom B en W voor geel had gekozen, kwam als reactie van het gemeentehuis dat het antwoord pas gegeven kan worden wanneer de architect weer bereikbaar is. B en W kan dus niet haar eigen keuze voor de kleur van de klinkers onderbouwen. Dat moet de architect voor haar doen. Een duidelijker bewijs dat de plannen van de architect een soort dictaat zijn waaraan zich, zo lijkt het, ook de gemeente dient te houden, is niet te geven.Op de publieke tribune zaten ook een paar ambtenaren. Onze man in hun buurt kon horen dat de ene ambtenaar stelde dat het de gemeente heel veel geld gaat kosten als er voor rode stenen gekozen gaat worden. Terwijl een andere ambtenaar melde dat hij ontslag zou nemen als de kleur van de stenen worden gewijzigd. Het lijkt wel of Westeremden door ambtenaren wordt geregeerd en niet door de politiek in de vorm van B en W en de gemeenteraad. Venema had in zijn toespraak al gesuggereerd dat voorstanders voor de gele klinkers alleen in het gemeentehuis te vinden zouden zijn. Het lijkt er op dat hij gelijk krijgt. De politiek is gewaarschuwd.