geotechniekonderzoek .


Westeremden -Geotechniekonderzoek .

Bij de winter aan de kosterijen wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid, bij de winter hangt al diverse jaren een kastje aan de muur om aardbevingen te registeren . Nu wil men onderzoeken of de gegevens overeen komen. Een techniek waarmee een aantal waarden van de grond wordt bepaald. Globaal behoren bodemonderzoek en advisering rond de bodemgesteldheid tot de geotechnische werkzaamheden. Geotechniek of bodemonderzoek is in ruimere zin in te delen: veldonderzoek, laboratoriumonderzoek, funderingscontrole.