Start Herinrichting kern van Westeremden.

Westeremden – Na de zomer start de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting van de kern van Westeremden. Deze eerste fase betreft de straten Bredeweg, Molenweg, Pastorieweg en Wierdenweg. Deze week werden de inwoners hierover door de gemeente geïnformeerd. De uitvoering van de eerste fase duurt naar verwachting tot aan de zomer van 2014. De uitvoering van het totale herinrichtingsplan zal meerdere jaren in beslag nemen.

Gekozen is voor het gebruik van gebakken materiaal op de wierdewegen. Bij de doorgaande wegen wordt de rijbaan uitgevoerd in asfalt. Een groot deel van de woningen in het gebied van de herinrichting valt onder beschermd dorpsgezicht of is rijksmonument. .

Definitieve gunning verstrekt Inmiddels heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemer Stienstra en Z’n uit Metslawier heeft daarbij met een geldige inschrijving en met de laagste prijs ingeschreven.

 Na een zorgvuldige controle van de inschrijvingen en de juridische afhandeling van de aanbestedingsprocedure verstrekt de gemeente Loppersum aan Stienstra en Z’n de definitieve gunning. Vragen en informatie Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen de aanwonenden via een brief nadere informatie. Tijdens de uitvoering van de herinrichting is actuele informatie te vinden op www.loppersum.nl