Memories – Liefke Smit- Wieringa

                                           Westeremden –  Liefke Smit- Wieringa

                               141
                                                                    Liefke was 93 jaar

                                                                       † 15 februari 2013

141142143