Abt Emo scoort goed bij Onderwijsinspectie 2013

Westeremden – De Onderwijsinspectie is zeer positief over de Abt Emo School in Westeremden.

 De kwaliteit van het onderwijs is op orde. Vooral over het optreden van de leerkrachten op de Marenland-school met 33 leerlingen oordeelt de Inspectie goed. “Wij zijn als school erg goed beoordeeld”, zegt directeur Klarie Kolkena. “Een resultaat waar we als team trots op zijn. De Inspectie vond de doorgaande lijn in alle groepen supergoed. Het leerkrachtgedrag werd ook als erg goed beoordeeld.”

Het Onderwijsrapport over de Abt Emo School is goed voor het imago van de kleine dorpsschool, vindt Kolkena. “De inspecteur heeft meerdere keren gezegd: ‘Waarom hebben jullie je niet aangemeld voor de verkiezing van Excellente School?’ Misschien moeten we dat maar eens doen.”

 De Onderwijsinspectie oordeelt vooral positief over de onderzoeksaspecten opbrengsten, leerstofaanbod, onderwijstijd, schoolklimaat, didactisch handelen, afstemming, begeleiding en kwaliteitszorg. Met name het didactisch handelen van de Abt Emo leerkrachten is volgens de Inspecteur goed. “De lessen verlopen zeer gestructureerd”, constateert zij. raren weten de leerlingen bijzonder goed bij de les te betrekken.”