Memories,Mellema

    

mellema

                        † Sieto Mellema was 91 jaar.

De heer mellema was voor de Indeling van de gemeente burger vader van gem:Stedum. In 1979 werd de heer S.Mellema bekend in zijn optreden als Coördinator in de winter van 79 van de gemeente Stedum.

12