Abt-Emoschool mag blijven bestaan.

Westeremden – De vier openbare plattelandsscholen in Loppersum Oost kunnen blijven bestaan. Voorwaarde is vernieuwing van stichting Marenland. Dat blijkt uit onderzoek van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost. Meer dan veertig ouders van kinderen op de met sluiting bedreigde plattelandscholen De Dieftil (Oosterwijtwerd), Abt Emoschool (Westeremden), De Zandplaat (‘t Zandt) en De Wilgenstee (Zeerijp) hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door innovatie bij Marenland blijft er op de vier plattelandsscholen kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs mogelijk, concludeert de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost in het rapport Scenario 5.

Openhouden van de dorpsscholen is volgens de werkgroep van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en bovendien aanzienlijk goedkoper dan nieuwbouw van enkele grote kindvoorzieningen. Volgens Marenland en het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan (IHP) moeten de plattelandsscholen in de gemeente Loppersum wijken voor kindvoorzieningen met kinderopvang en peuterspeelzalen. Het onderzoek van de ouders laat weinig heel van het plan. De ouders komen in Scenario 5 met onderbouwde en realistische alternatieven met als uitgangspunt het behoud van de dorpsscholen. “Volgens de gemeente en Marenland zijn grootschalige kindvoorzieningen noodzakelijk omdat de leerlingaantallen sterk dalen door krimp en de kleine dorpsscholen te duur zijn en moeite hebben de kwaliteit van onderwijs te garanderen”, zegt woordvoerder Albert Mulder van de ouderwerkgroep. “Op al deze aannames is veel af te dingen. Wij zien perspectief voor onze dorpsscholen.” De krimpcijfers van de gemeente vallen volgens professioneel krimponderzoeker Bert Schudde van de werkgroep ongefundeerd hoog uit: bijna dertig procent krimp. Schudde komt met een onderbouwd alternatief onderzoeksmodel uit op slechts zes procent krimp in de gemeente Loppersum. Dat betekent dat de leerlingenaantallen niet zo sterk dalen als de gemeente voorspelt. Schudde: “Mijn model toont aan dat er qua aantallen leerlingen voldoende draagvlak is voor kleinschalig basisonderwijs in de dorpskernen.” De werkgroep constateert ook dat gemeente en schoolbestuur zich rijk rekenen met kindvoorzieningen. Financiële deskundigen laten in het rapport Scenario 5 zien dat Marenland en de gemeente Loppersum, die als artikel 12-gemeente onder curatele staat, financieel niet beter af zijn met het sluiten van de dorpsscholen. “Essentieel is dat Marenland vernieuwt”, zegt woordvoerder Mulder. Een aanbeveling is het doorlichten van de schoolstichting door een professioneel bureau. “Marenland kent een verontrustend hoog ziekteverzuim van tien procent. Het personeelsbeleid is voorzichtig gezegd niet op orde. Er moet echt iets gebeuren.” De ouders stellen een alternatief organisatiemodel voor met minder overhead dat per jaar 150.000 euro aan besparing oplevert. “Waar kleine scholen nu in isolement van elkaar functioneren, werken de plattelandsscholen in ons alternatief samen onder één directeur”, legt Mulder uit. “Zo wordt de kracht van klein behouden en ook voordeel uit schaalgrootte gehaald.” Ruim veertig ouders hebben maanden aan het rapport gewerkt. “Het is een ultramodern rapport geworden door de inbreng van tientallen professionals uit de dorpen,” zegt krimponderzoeker Schudde. “Het resultaat is een ijzersterk rapport dat op alle punten het IHP onderuithaalt. Aan de kwaliteit van dit rapport kan menig gemeente en onderzoeksbureau een puntje zuigen.” Werkgroepwoordvoerder Albert Mulder noemt Scenario 5 ‘een sterk staaltje burgerparticipatie’. “De dorpen in Loppersum Oost hebben het huiswerk voor de gemeente overgedaan. Het IHP had in Zeerijp, ‘t Zandt, Westeremden en Oosterwijtwerd en omgeving geen enkel draagvlak. Ons rapport heeft dat wel. Hier kan niemand omheen, de gemeente niet en Marenland niet. ” Gisteren 24/10/2011 is het rapport in het gemeentehuis van Loppersum door ouders gepresenteerd op de thema-avond over onderwijs.