Revue 50 jaar Orando

Orando 50 jaar 003

Westeremden – Vrijdagavond vond in het dorpshuis voor een volle zaal revue 50 jaar orando plaats. Het hele gebeuren werd met een vrolijke noot omgeven door tekst en liedjes van schrijfster Mieke Bartels, zo ook de twee dames die een puzzel tocht lopen door het dorp, dat werd weergegeven via een film en op het eind de zaal binnen komen wat tot komische situaties leidde. Zo werden er ook sketches gedaan die in het boek van 50 jaar word weergegeven. Zoals het aanleggen van de speeltuin waar nu de basisschool staat .dat werd aangelegd door buitenlandse studenten. De gemeenteopzichter Oosterveld had toen de leiding, maar had een beetje moeite met het communiceren van die jongelui, dat werd op een leuke manier weergegeven door joop Smit.

Ook kwam Floralia dame Ria van de ploeg aan het woord om te vertellen hoe het toen was en nu is verdwenen. Ook trad er een goochelaar op deze avond en ik moet zeggen het was heel knap wat deze man liet zien. Ook de markante boer Ot achterhof werd heel knap uitgebeeld door Bè van de Laan die bezoek krijgt op z, n boerderij door een zekere Jan v.d. berg. Hij vertelde dat hij een geit had gekocht en niet wist hoe hij die moest melken en dat achterhof hem misschien wel wilde vertellen hoe dat moest, daarvoor had jan een boekje bij zich om alles op te schrijven hoe het gedaan moest worden. Dat Ot echt op de knieën ging zitten!! Dat was te voorspellen, het is een man die graag bereid is om te vertellen hoe het zit. Kiek!! Zegt hij dan. Natuurlijk stond de hele zaal op z, n kop van het lachen om te zien hoe deze twee heren bezig waren. Daarna had de Voorzitter van Orando het laatste woord en bedankte het publiek voor de aanwezigheid. U kunt aan de rechterkant van het menu drie filmpjes zien van deze avond . Voorzitter van Orando wil iedereen welkom heten Buurman in gesprek over een feest vanavond in het dorpshuis Twee studenten lezen voor wat er zoal gebeurt, is in de loop van 50 jaar

Voorzitter en gesprek met Oosterveld over de aanpak van het nieuwe speeltuin Ook werd er tussen door vrolijke noten gezongen onder begeleiding van Judith Ooterhoff Oosterveld kreeg toen te maken met een stel buitenlandse studenten die de speeltuin gingen bouwen, maar het communiceren ging in die tijd niet zo goed als nu. Oosterveld had er moeite mee Twee gestrande dames in het dorpshuis het zijn Jet en Zus Liedjes zijn geschreven door Mieke Bartels die op een komische manier werden gezongen Ook de Floraliadame was even op het toneel,die wilde nog iets zeggen over het bloemetje van toen Uploaden with Image-pack. Ook mag op deze geweldige avond een goochelaar niet ontbreken en dat was Lorentini Ook werd Boer Ot en Jan niet vergeten, Ot legde hem uit hoe je een geit moet melken, maar Jan kwam uit Rotterdam en die heeft alles niet zo snel onder de knie.

. Voorzitter van Orando heet iedereen welkom .Orando 50 jaar 001Orando 50 jaar 002 Buurman in gesprek over een feest vanavond in het dorpshuis,burgermeester en uitvoerder joopVoorzitter en gesprek met Oosterveld over de aanpak van het nieuwe speeltuinOrando 50 jaar 003Orando 50 jaar 015Orando 50 jaar 016Orando 50 jaar 005Orando 50 jaar 006Orando 50 jaar 007Orando 50 jaar 008Orando 50 jaar 010Orando 50 jaar 011Orando 50 jaar 012Orando 50 jaar 013Orando 50 jaar 018Orando 50 jaar 019Orando 50 jaar 020Orando 50 jaar 021Orando 50 jaar 022Orando 50 jaar 023Orando 50 jaar 017Orando 50 jaar 034. Ook mag op deze geweldige avond een goochelaar niet ontbreken en dat was LorentiniOrando 50 jaar 035Orando 50 jaar 032Orando 50 jaar 033Orando 50 jaar 037Orando 50 jaar 038Orando 50 jaar 039Orando 50 jaar 040Orando 50 jaar 041Orando 50 jaar 042Orando 50 jaar 043Orando 50 jaar 044Orando 50 jaar 045Orando 50 jaar 046Orando 50 jaar 047Orando 50 jaar 048Orando 50 jaar 049Orando 50 jaar 050 De Floralia dame,sOrando 50 jaar 054Orando 50 jaar 055Orando 50 jaar 056   Liedjes zijn geschreven door Mieke BartelsOrando 50 jaar 060Orando 50 jaar 065Orando 50 jaar 063Orando 50 jaar 066Orando 50 jaar 067Orando 50 jaar 069