Reünie 2010

Reünie Westeremden groot succes .

Westeremden- zaterdag 12 juni was het zover, oud-bewoners van het dorpje Westeremden waren uitgenodigd door de dorpsvereniging Orando om dat de dorpsvereniging 50 jaar bestond.  De opkomst van de oude dorpelingen was zeer groot te nomen, want er kwamen maar liefst meer dan 500 oud-bewoners op het Reünie af.  De dorpsvereniging Orando had zich van tevoren goed voorbereidt want in de Ger. Kerk was er een film te zien van Westeremden uit de jaren 60 terwijl in het ontmoetingscentrum Viskenij een fotoreportage werd getoond. Ook de bekende dorpswinkeltje in het dorp waar de oude dorpsbewoners hun laatste nieuws weg kwamen halen mocht niet ontbreken. De oud-bewoners waren ook zeer verrast om al dat moois nog eens terug te zien. Bij elke woning was er een bordje geplaatst waar je kon lezen wie er heeft gewoond en wie er nu woonden. Mensen die slecht ter been waren konden met een huifkar tractor een rondje maken door het dorp en daar werd veel gebruik van gemaakt. De hele bijeenkomst van het Reünie werd gehouden in een grote loods aan de Molenweg bij de fam., Bos (vroeger boerderij van Mellema) ‘waar men koffie en een soep kon krijgen. Daarna konden de mensen nog een keer door het dorp lopen om weer iets moois te ontdekken want er was heel wat te zien en te vertellen wat men vroeger heeft meegemaakt. Ook het Atelier van kunstschilder Henk Helmantel was speciaal je open  voor het publiek. Om half vier trok het muziekkorps Concordia uit Middelstum door het dorp als afsluiting voor die dag.  Iedereen keek terug op een geslaagde dag.