Klompjesgolf

Westeremden-Voor de liefhebbers is de eenvoud van het klompjesgolf een vermakelijke ontspanning. Op ijsbaan ‘de Wierde’ in Westeremden is in de zomermaanden het spel te spelen. Vermaak voor jong en oud. De woensdagavond is de gebruikelijke speelavond. De bedoeling is dat de bal in weinig beurten in de hole terecht komt. Er komt natuurlijk een winnaar uit de bus uit de reeks gespeelde wedstrijden die Klompjesgolfkampioen genoemd mag worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Ohlsen.

Fietsclub Westeremden

De fietsclub Westeremden is ongeveer 40 jaar geleden ontstaan, doordat een aantal sportieve dorpelingen wel gezamenlijk op een zondagochtend een gezellig rondje op de racefiets wilden maken. Dit is in de loop der jaren wat meer in sportief opzicht uitgebreid, door te gaan trainen voor bepaalde toertochten. Als hoogtepunt was dit de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. De laatste decennia bestaat de club uit een groep van een 12-tal 40+ mannen, die allen uit Westeremden en omstreken komen. Er wordt bij mooi weer gefietst vanaf 1 maart t/m 1 oktober. De start is altijd om 9.00 uur aan de Huizingerweg en de tochtjes worden, afhankelijk van de windrichting, door het mooie Groningerland gereden. Voor de herkenbaarheid heeft de fietsclub in 2017 nieuwe teamkleding aangeschaft. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. B. Bolwijn.

Zangvereniging Excelsior 

Westeremden-Het christelijk gemengd koor is in 1932 opgericht en in 2017 opgeheven vanwege gebrek aan belangstelling. Het koor zong hoofdzakelijk geestelijke liederen en repeteerde, zo mogelijk, elke week en had een jaarlijkse uitvoering.

Begrafenisvereniging Westeremden

Westeremden-Deze vereniging bestaat sinds 1903 en heeft als doel voor de leden ervan – als zij komen te overlijden – een passende begrafenis of crematie te verzorgen. Daarvoor heeft de vereniging ‘personeel’ in dienst – zo staat het in het oorspronkelijk regelement. Dat zijn – in de taal van nu – vrijwilligers die allen in en om dit dorp wonen. Zij voeren de nodige werkzaamheden uit. Zo is er de voorganger met zijn reserves, er is een team van dragers en een team van grafverzorgers. En natuurlijk is er een bestuur van vijf leden. De voorganger is in dit geheel de belangrijkste. Momenteel is dat de heer Rudolf Schwab. Hij is de opvolger van de heer Henk Helmantel die deze functie 35 jaar bekleed heeft en daarvoor koninklijk is onderscheiden. De voorganger regelt alles wat er geregeld moet worden voor een begrafenis of crematie, waaronder ook de benodigde vergunningen. Zijn werk is vergelijkbaar met dat van een begrafenisondernemer. Vanouds was het zo dat kinderen van deelnemende families vanzelfsprekend lid werden als zij 18 jaar werden. Nu gebeurt dat nog wel maar in verband met de toegenomen mobiliteit is het ook mogelijk om je als nieuwkomer in dit dorp in te kopen in deze vereniging. Wat dat kost is uiteraard afhankelijk van je leeftijd. De jaarlijkse contributie is nu 15 euro. De vereniging heeft nu ongeveer 300 leden, is wat betreft leden aantal stabiel en financieel zeer gezond. Zij verzorgt gemiddeld 7 uitvaarten per jaar. Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van deze vereniging biedt niet de zelfde financiële zekerheid als een complete begrafenisverzekering. Zo moeten onder andere grafrechten of kosten voor crematie en kosten voor de kist door de familie van de overledene gedragen worden. Wie interesse heeft om lid te worden van deze door tijd en traditie gelouterde vereniging of nadere inlichtingen wil kan contact opnemen met mw. I. Olthof – Balkema of dhr. E. Smit.

 Toneelvereniging Kinea

Westeremden-De toneelvereniging van Westeremden heet KINEA. “Kunst is nuttig en aangenaam”. Deze toneelvereniging voert zo mogelijk elk jaar een leuk toneelstuk op in “Ons Dorpshuis”. Onder leiding van een bekwame regisseur beginnen elk jaar oktober de repetities. Zo rond maart in het volgende jaar wordt het stuk dan ten tonele gebracht. De uitvoeringsavond zelf is altijd weer een succes, en ook de traditionele tombola, gesponsord door bedrijven in en om Westeremden is een vast succesnummer. Kortom een leuke vereniging waar een stukje ontspanning en acteren gecombineerd wordt! Voor meer informatie over KINEA kun je contact opnemen met mw. W. Slager – van Os.