Bezwaar nieuwe spanningsmasten langs Westeremden.

Westeremden- In september heeft de raad van State al de ingediende bezwaren tegen de bouw van nieuwe ( hoogspanningsmasten) van de tafel geveegd, De bouw gaat door en zal naar verwachting in April 2020 starten. Er moet volgens de raad van state nog een duidelijkere invulling gegeven worden aan de landschapsinrichting. Voor elk dorp langs het traject is er een bedrag ter compensatie van ongeveer 350000 euro ter beschikking. De provincie is in samenwerking met de gemeente al een tijd bezig met het opstellen van plannen, maar ook de dorpsbewoners hebben invloed op de plannen en hun ideeën. Het is de bedoeling om medio januari een bijeenkomst te houden in het dorpshuis van Westeremden, waarin uw ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Hierbij worden de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente uitgenodigd op de bijeenkomst. Binnenkort brengen we iedereen op de hoogte via een email, Ideeën kunnen ook vooraf per email ingediend worden ; Eddyvanderkaaij@gmail.com

Zie hier de doelstellingen van het landschap:

Doelstelling van het project.

  • Project en moeten de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren  versterken ( of de beleving daarvan ): het gaat nadrukkelijk om een landschappelijke plus. In principe wordt bebouwing of regulier/ achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd. Voor sommige, waardevolle, cultuurhistorische objecten kan een uitzondering worden gemaakt.
  • * Het project draagt bij aan minstens Eén van de thema,s in het programmaplan: dorpen,beplantingen,dijken,watergangen,of historische terreinen en wierden.
  • * Het projectresultaat is te beleven: het is zichtbaar en bij voorkeur publiek toegankelijk. Project moeten nut hebben voor inwoners.
  • * Het project vindt plaats binnen 1,5 km ( puntobjecten ) of 5 km ( structuren) van de hoogspanningverbindingen . Zolang de provinciale cofinanciering beschikbaar is komen ook structuren binnen 6 km in aanmerking.
  • * Pre: het project draagt ook bij aan andere doelen als natuur,recreatie,leefbaarheid,water,en duurzaamheid.
  • * Pre: het project draagt bij aan een lokale visie of plan. Bijvoorbeeld een dorpsvisie of gebiedsagenda.