Update van de werkgroep 380 KV.


Westeremden-Afgelopen jaar is er gesproken met de Gemeente Loppersum en daarnaast door andere werkgroepen met de provinciale en landelijke politiek. Elke keer werd er ook voor -en namens ons gesproken.Werkgroep afgevaardigden ( Winsum) hebben steeds gevolgd wat er in de tweedekamer besproken is. Het heeft helaas weinig gevolgd opgeleverd. Onze hoop is gevestigd op het bestuurlijk overleg op 6 september. Minster Kamp komt dan naar het noorden, om te praten met de provincie en mogelijk ook met de gemeenten. Wij hopen dat de provincie ook aandacht zal vragen voor een andere trancè/gedeeltelijk ondergronds. Erik de Waal heeft teksten met concept – moties verzonden aan de woordvoerders en beleidsmedewerkers van de Kamerfracties van CDA, D66, PVDA, GL, CU en PVV ( Deze partijen hebben os tot nu toe gesteund). Nu maar afwachten of dit nog wat oplevert.

Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep leden 380 KV Westeremden Anton Roerdink

Hieronder alle werkgroepen;
Natuur en Milieufederatie Groningen
Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland Het Groninger Landschap
Landschapbeheer Groningen
Werkgroep bewoners Westerdijkshorn
Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge
Stichting Oude Groninger Kerken
Vof Kerk Klein Wetsinge
Bond Heenschut Groningen
Groninger Dorpen
Natuurmonumenten
Avifauna Groningen
Werkgroep 380 Westeremden
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk
Molenstichting Winsum
buurtschap Nieuwebrug