Maand: februari 2013

Reünie 2010

Reünie Westeremden groot succes .

Westeremden-Zaterdag 12 juni was het zover, oude bewoners van het dorpje Westeremden waren uitgenodigd door de dorpsvereniging Orando om dat de dorpsvereniging 50 jaar bestond. De opkomst van de oud dorpelingen was zeer groot, want er kwamen meer dan 500 oud bewoners op het Reünie af.  De dorpsvereniging had zich van te voren goed voorbereidt want in de Ger.kerk was een film te zien van Westeremden uit de jaren 60 terwijl in het ontmoetingscentrum een fotoreportage werd getoond. Ook de bekende dorpswinkeltje waar de dorpsbewoners hun laatste nieuws weg kwamen halen mocht niet ontbreken. De oud bewoners van het dorp waren zeer verrast om al dat moois nog eens terug te zien . Bij elke woning was een bordje geplaatst waar je kon lezen wie er heeft gewoond en wie er nu woonden. Mensen die slecht ter been waren konden met een huifkar tractor een rondje maken door het dorp en daar werd veel gebruik van gemaakt. De bijeen komst werd gehouden in een grote loods aan de Molenweg  bij de fam,Bos waar men koffie en een soep kon krijgen. Daarna gingen de mensen het dorp weer in om weer iets moois te ontdekken want er was heel wat te zien en te vertellen wat men vroeger heeft meegemaakt . Ook was de Atelier open van kunstschilder Henk Helmantel die voor die dag speciaal open was in zijn prachtige schilderijen tentoon stelde. Rond half vier trok de muziekkorps Concordia uit Middelstum door het dorp en als afsluiting speelden nog wat muziek bij de boerderij van Fam: Bos als afsluiting.
Iedereen was zeer tevreden en konden terugkijken op een geslaagde dag.

Verder lezen

Prikslee wedstrijden 2013

Westeremden-Woensdagavond vond op de ijsbaan de wierde prikslee wedstrijden plaats helaas viel de opkomst wat tegen . Toch waren er mensen die het wilden proberen en dat ging er gezellig aan toe.

Winnaar was bij de Jeugd

1 Susanne Sietsema

2 Leroy Muntens

3 Sara Wibbens

Bij de Heren 15 jaar en ouder

1 Bart Bolwijn

2 Tonnis Slager

3 Niels Poort

4 Rudi Bolwijn

Verder lezen