Maand: november 2012

Geschiedenis Ons Dorpshuis

Westeremden-De geschiedenis van “Ons Dorpshuis” in Westeremden gaat terug tot 1535, toen op last van pastoor Hercules van Ewsum op grondgebied van de pastorie, een kosterij werd gebouwd. Voordat deze kosterij in 1916 door de gemeente Stedum van de Nederlands Hervormde Kerk te Westeremden werd gekocht, had dit gebouw ongeveer 4 eeuwen lang dienst gedaan als kosterij, maar ook gedeeltelijk als schoolgebouw.
In 1922 heeft de gemeente Stedum het laten verbouwen als onderwijzerswoning. Nadat deze verbouwing was voltooid is het gebouw met de sloop bedreigd. Dit heeft Ds. Ten Broek weten te voorkomen door het in 1923 te kopen op een publieke verkoping. Het pand werd vervolgens als dorpshuis gebruikt.
Bewogen door armoede en werkloosheid is Ds. Ten Broek samen met anderen begonnen met clubwerk, tevens met de bedoeling de jeugd van de straat te houden. Er kwamen cursussen in koken en huishoudelijk werk en handenarbeid. Verder werd er eens per maand een lezing gehouden. Toen de kosten te hoog werden voor Ds. Ten Broek, is het dorpshuis in een stichting omgezet tot “Stichting Ons Dorpshuis”. De boeren uit de omgeving hadden de aandelen van de Stichting en alleen de stichters konden het bestuur vormen. Tegenwoordig is er een dagelijks- en een algemeen bestuur.
In 1973 is het gebouw gerestaureerd en als oudste dorpshuis in de provincie Groningen op 28 mei 1973 heropend door gedeputeerde A.Post. Op 7 juni 1973 bracht koningin Juliana een bezoek aan Westeremden, waar zekoffie dronk in het Dorpshuis en een tentoonstelling van Henk Helmantel in Jachin bezocht. Daarna ging ze naar de Eemshaven om die te openen. Voor het dorpshuis staat het kunstwerk ‘Koe met kind’ van de plaatselijke kunstenaar Jan van Baren (1942-1995). Hij maakte vooral figuratieve beelden van steen, brons, hout en combinaties daarvan. Van de kunstenaar staat veel werk -meest dierfiguren- in de stad Groningen. (Klik op de link.)  ONS DOPSHUIS

Ien en om ‘tWiergat

Westeremden-Ien en om ’t Wiergat uit 1983 Ons dorp heeft een eigen dorpskrant genaamd Ien en om ’t Wiergat. Deze komt eens in de drie maanden uit en wordt deur aan deur bezorgd bij de betalende leden. De redactie achter het Wiergat bestaat uit 4 vrijwilligers uit het dorp. Zij verzamelen alle informatie, schrijven de stukken en plaatsen de binnengekomen advertenties waardoor er een heus boekje ontstaat. De informatie die u hierin kunt vinden bestaat uit alle ingezonden en zelf geschreven verhalen van de verenigingen, vergaderingen, jubilea, activiteiten in het dorp, school, kerk, ondernemingen. Maar ook persoonlijke stukjes van dorpsbewoners, verhuizingen, afscheid, geboortes en overlijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Brontsema.

Dorpsvereniging Orando

Westeremden-In 1960 is Orando ontstaan door een samenvoeging van het Oranjecomité en Vereniging van Dorpsbelangen. Orando zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. Hun belangrijkste doel is om de interactie met en tussen bewoners in het dorp te faciliteren, o.a. door het organiseren van diverse activiteiten. Zij vinden het van groot belang dat iedereen, jong en oud, in het dorp mee kan doen en op een of andere wijze betrokken is bij het dorp. Een dorpsvereniging als deze is van belang voor de leefbaarheid in het dorp. Het bestuur van Orando is daarnaast een belangrijke schakel tussen de gemeente Loppersum en de inwoners van Westeremden. Wij zijn gesprekspartner, klankbord en adviseur van de gemeente Loppersum. Daarnaast zijn zij ook belangenbehartiger van de inwoners van Westeremden richting de gemeente. Onder de paraplu van Orando zijn de volgende commissies/werkgroepen actief: Speeltuincommissie, voor het beheer en de inrichting van de speeltuin;

  • Werkgroep begraafplaats, restauratie en onderhoud van de begraafplaats;
  • Werkgroep Westeremden Sterk!, rondom de aardbevingsproblematiek;
  • Werkgroep Landschap, cultuurhistorie en openbare ruimte, ontwerpt een cultuurhistorische wandeling door de geschiedenis van landschap en dorp. Heeft u vragen aan het bestuur van Orando? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. G. Eide.