24 november Sinterklaas intocht.

Westeremden-Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij op zaterdag 24 november rond 14.00 uur aankomt bij de kruising Huizingerweg / Kleine weg. We verwachten dat alle kinderen de Sint welkom heten en hem begeleiden naar het dorpshuis. Daar zijn alle kinderen welkom, tot en met groep 8 van de basisschool. Sinterklaas neemt voor de kinderen een cadeautje mee. Ook zijn natuurlijk de kinderen die geen lid zijn van Orando welkom. Wel vragen we om deze kinderen 14 dagen van te voren aan
te melden via het mailadres orandowesteremden@gmail.com. Voor deze groep kinderen vragen we een bijdrage van
€ 5,00 p.p. Lees verder