Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Meebesturen in Loppersum?
Uw stem telt!

Op woensdag 21 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment voor u als inwoner om met uw stem mede te bepalen hoe de nieuwe gemeenteraad er uit gaat zien.
Het worden sowieso bijzondere verkiezingen, want dit is de laatste keer dat er in de huidige gemeente Loppersum een nieuwe raad wordt gekozen. Over vier jaar is Loppersum samen met Delfzijl en Appingedam heringedeeld tot een nieuwe, grotere gemeente. Er is nog een bijzonderheid: omdat het aantal inwoners lager is dan 10.000 is de volgende gemeenteraad kleiner dan de huidige. De nieuwe raad bestaat uit 13 in plaats van 15 raadsleden.
De politiek in Loppersum wordt gekenmerkt door eensgezindheid als het om de grote problemen gaat die onze regio kent. Verschillen zijn er wel, maar die zitten vaak in de uitgangspunten of in de nuances.
In verkiezingstijd worden die verschillen belangrijker. Het aantal stemmen (en zetels) dat een partij krijgt heeft gevolgen voor de machtsverhoudingen in de raad. Welke partijen vormen het college en welke partijen komen terecht in de oppositie?

Politiek café in Garrelsweer
Op vrijdag 16 maart organiseert Regio FM in samenwerking met de gemeente Loppersum een politiek café in Weersterheem, het dorpshuis in Garrelsweer. Lammert Zuiderveld ondervraagt kandidaten van de zeven partijen over verschillende relevante onderwerpen. Natuurlijk krijgt het publiek gelegenheid om vragen te stellen aan de politici. Het politiek café wordt opgenomen en later uitgezonden op Regio FM. Het politiek café begint om 19.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Alle belangstellenden zijn welkom.

Pier Prins, lijsttrekker van het CDA (lijst 1) is acht jaar wethouder in de gemeente Loppersum. Daarvoor was hij vier jaar raadslid.

1 Voorzieningen in een dorp kunnen verdwijnen als inwoners er onvoldoende gebruik van maken of niet meehelpen aan instandhouding ervan. Hoe wilt u inwoners laten meedenken en meewerken aan de dingen die in hun dorp spelen?

“In 2008 heeft de raad van de gemeente Loppersum besloten om twee centrumdorpen aan te wijzen. Dat betekent dat in ieder geval de basisvoorzieningen daar heel belangrijk blijven en ook dat je voor de dagelijkse boodschappen binnen een straal van vijf kilometer binnen je gemeente terecht kunt. Dat is belangrijk, maar de leefbaarheid
in de dorpen is niet alleen afhankelijk van die voorzieningen. De leefbaarheid wordt gemaakt door de inwoners zelf. Wat gaat een dorp zelf organiseren? Wat ik daar heel belangrijk bij vind is de faciliterende rol van de gemeente daarin. Daardoor wordt leefbaarheid bepaald, en niet alleen door de voorzieningen. Je ziet ook dorpen waar minder voorzieningen zijn, waar echt een top leefbaarheid is.”

2 We produceren te veel afval. Dat is slecht voor het milieu. Bovendien zijn grondstoffen schaars; we moeten er zuinig mee zijn. Hoe bereiken we dat er minder afval komt?

“Volgens mij speelt er een aantal dingen. Bewustwording is heel belangrijk, dat het belangrijk is afvalstromen zoveel mogelijk te beperken. Daar kun je als inwoners heel veel aan doen. De gemeente heeft nu gekozen voor Diftar. Mensen worden hierdoor gestimuleerd producten zo veel mogelijk te scheiden. Daar kan de grootste winst uit behaald worden. Vorig jaar was bijna de helft van wat er in de grijze container terecht kwam nog groen. Er was vooraf weerstand tegen Diftar, maar hij is redelijk luw ingevoerd. Je krijgt eerst de heffing en je wordt pas in 2019 afgerekend op de kilo’s. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat de inwoners kunnen volgen hoeveel kilo’s ze per maand afleveren. Dat geeft inzicht in de resultaten die je boekt.”

Agrariërs zijn onmisbaar voor ons voedsel. In Loppersum is veel agrarische bedrijvigheid. Hoe geven we de agrariërs de ruimte om hun bedrijven op de lange termijn gezond te houden? 

“Ik denk dat het een belangrijke constatering is dat we een agrarische gemeente zijn en dat we trots mogen zijn op de bedrijven die we hier hebben. Het geeft veel economische activiteit en het is ook een drager van het groen in het buitengebied. Om de sector op lange termijn
te kunnen laten overleven is, vanuit de gemeente bekeken, één van de basisdingen een bestemmingsplan buitengebied. Volgens mij bieden de huidige regels agrariërs voldoende mogelijkheden om tot bedrijfsontwikkeling te komen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van megabedrijven.”

Er is een woud van instanties ontstaan die bezig houdt met de gevolgen van de gaswinning. De Nationaal Coördinator Groningen Centrum Veilig Wonen, de Onafhankelijke Raadsman, de stichting WAG, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe zorgt u er voor dat onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen?

“Het is zo dat ontzettend veel organisaties zich bezig houden met de versterking en dat het voor inwoners heel lastig is om goeie informatie te krijgen. We proberen als gemeente daar een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat de website loppersumversterkt.nl daar heel belangrijk in is. Ook houden we veel informatieavonden over veel actuele onderwerpen. Daarnaast hebben we een KlantContactCentrum. Bij de balie worden mensen die met specifieke vragen zitten doorverwezen. Op www. loppersumversterkt.nl staat al heel veel informatie. Het is heel belangrijk dat je echt goeie onafhankelijke informatie kunt krijgen.”

Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeenten?

“Je ziet sowieso dat fuseren een groeiproces is, om naar elkaar toe te groeien en uiteindelijk het beleid op elkaar af te stemmen. Voor mij is er één ding een typische Lopster waarde, het Lopster model dat wij hebben. Dat is de dienstverlening naar onze inwoners toe. Ik vind dat dat de basis moet zijn voor alle beleidsonderdelen. We hebben de
laatste jaren heel veel geïnvesteerd in de dienstverlening. Om dat goed voor elkaar te krijgen en te houden vind ik één van de belangrijkste uitdagingen voor een nieuw te vormen gemeente. Het Lopster model is voor ons wel zo waardevol dat we dat willen behouden.”

Als u (weer) in de raad word gekozen, wat is dan het eerste probleem dat u wilt oplossen?

“Je kunt heel veel beleidsterreinen noemen, maar ik vind één ding heel belangrijk. Dat is het veiligheidsgevoel van je inwoners weer terugbrengen en daarmee de leefbaarheid op peil brengen of zelfs te verbeteren. Ik heb het dan over het aardbevingsdossier en het

versterken. We hebben de laatste jaren gezien dat dat heel veel doet op sociaal-maatschappelijk terrein voor de inwoners. Ik weet dat het niet heel snel met één klap met de hamer opgelost is, maar ik vind dat dit als een rode draad door ons beleid heen moet lopen. Dat heeft voor het CDA de hoogste prioriteit op alle onderdelen.”

Geert Jan Reinders, lijsttrekker van Loppersum Vooruit (lijst
2) is acht jaar raadslid. Loppersum Vooruit is een lokaal initiatief, ontstaan uit onvrede met de toenmalige politieke situatie.

⦁ Voorzieningen in een dorp kunnen verdwijnen als inwoners er onvoldoende gebruik van maken of niet meehelpen aan de instandhouding ervan. Hoe wilt u inwoners laten meedenken en meewerken aan de dingen die in hun dorp spelen?

“Loppersum Vooruit heeft best wel oog voor duurzaamheid en milieu. Dorpen met duurzaamheidsplannen moet je gewoon ondersteunen, zeker waar dat leidt tot een eigen duurzaam energienet. Wij zijn wel tegen betaling per kilo bij afvalinzameling. We hebben twee bezwaren. Ten eerste: We gaan straks samen met DAL en Appingedam en Delfzijl hebben geen Diftar. Als we het na de herindeling weer afschaffen hebben we wel de investering gedaan. Ten tweede: Wij zijn niet tegen afvalscheiding, maar in onze beleving hadden onze burgers meer mogelijkheden moeten hebben. Dat plastic apart wordt ingezameld, zoals in Oldambt gebeurt. Voor blik had wat ons betreft ook een container moeten staan. Als je blik en plastic apart inzamelt komt er niet zo veel meer in de grijze bak. In wezen gaat deze scheiding ons niet ver genoeg.”

Agrariërs zijn onmisbaar voor ons voedsel. In Loppersum is veel agrarische bedrijvigheid. Hoe geven we de agrariërs de ruimte om hun bedrijven op de lange termijn gezond te houden?    

“Een ondernemer, of die nu agrariër is of middenstander, moet wel kunnen groeien om een boterham te kunnen verdienen op z’n bedrijf. Daar zijn wij altijd voor. Ten aanzien van de megastallen hebben we POP3, dus daar is alles goed in afgekaderd. Een boer kan niet zomaar even een stal bouwen met 2000 dieren. Voor de rest hebben wij de opvatting dat als een agrariër wil groeien, dat dat prima is. Hij moet zich wel kunnen ontwikkelen. Of hij dat wil op een traditionele manier of biologisch, dat is aan de ondernemer zelf. Initiatieven op dat gebied juichen we natuurlijk wel toe.”


“Ik vind dat wij als gemeente Loppersum wel voorop lopen. Hier is een loket op het gemeentehuis, aan de Hogestraat zit een afdeling van de Nationaal Coördinator en in de voormalige Rabobank zit ook een afdeling. In Loppersum kun je op drie plekken terecht. Mensen kunnen altijd terecht met hun vragen. Maar wij willen wel snelheid in
het versterkingstraject en minder bureaucratie. Duidelijkheid voor elke inwoner.”

Wij zijn een agrarische gemeente. De normen en waarden die er op dat gebied zijn moet je meenemen. Wij zijn een gemeente met 17 dorpen. Het ook belangrijk dat die meepraten over zaken in en over hun dorp. Dat die dorpen hun woord kunnen blijven doen vinden we ontzettend belangrijk. Wij willen niet dat de dorpen ondersneeuwen.”

“Er zijn zo veel dingen. Loppersum Vooruit vindt dat er een goed vestigingsklimaat moet komen voor jongeren, om van deze krimpregio een groeiregio te maken. Levensloopbestendig wonen is een uitkomst voor ouderen. Dat vinden we heel belangrijk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De krimp moet gekeerd worden, zodat onze eigen
bedrijven, de middenstand, een bestaansmogelijkheid hebben. Voor de sociale binding zijn de sportvereniging of de muziekvereniging ook heel belangrijk. En het is heel belangrijk dat het werk hier blijft. Bedrijvigheid zorgt er voor dat de dorpen blijven leven.”

Bé Schollema, lijsttrekker van de PvdA (lijst 3) is vier jaar wethouder in de gemeente Loppersum. Daarvoor was hij acht jaar raadslid. Hij is lokaal ook lid van
GroenLinks. “We hebben er bewust voor gekozen om met twee lijsten de verkiezingen in te gaan.

“Je zegt dat voorzieningen kunnen verdwijnen, maar volgens mij is het zullen. Als inwoners ergens geen gebruik van maken zal dat verdwijnen. In onze gemeente zien we het tegenovergestelde: dingen zullen blijven als mensen zich ervoor inzetten. Van zwembad tot bibliotheek en winkel, zo lang vrijwilligers zich daar samen met de gemeente voor inzetten houden we al die voorzieningen in stand. Ik zeg het voor scholen ook altijd: er is maar één voorwaarde om de school in stand te houden: genoeg kinderen. En daar kan de gemeente niet voor zorgen; dat moeten de ouders doen.”

“Ik denk inderdaad dat we te veel afval produceren. Het is lastig dat je als gemeente alleen gaat over de verplichting om het te verwerken
en niet over de mogelijkheid om het te verminderen. Ik merk dat door Diftar mensen zich veel meer bewust worden. Ik heb gehoord dat bij de supermarkt in Middelstum werd gevraagd: ‘waarom liggen er geen papieren zakken?’ Diftar leidt op dit moment tot veel minder afval. Door beter te scheiden komt er geen gft-afval meer in de grijze container.
Men kan inloggen op de gemeentelijke website en zien hoeveel afval men de laatste maanden heeft ingeleverd en dat vergelijken met vorig jaar.”

“De agrarische sector doet er echt toe. Gelukkig hebben wij heel veel agrariërs die iets vinden van de grootte van die bedrijven. We
hebben de afgelopen vier jaar één aanvraag gehad voor een heel grote pluimveehouderij. Daar zijn we nog steeds mee in discussie, want we vinden dat het op die schaal niet moet. We hebben heel welwillend beleid als het gaat om bedrijven tot anderhalf hectare, maar daarna
is het echt veel moeilijker om groter te worden. De PvdA vindt dat een boerenbedrijf zichzelf van een fatsoenlijke boterham moet kunnen voorzien, maar het moet geen mega-industrie zijn. Volgens mij hebben we samen met de agrariërs en de inwoners wel een modus gevonden die past bij de schaal van dit gebied.”

“Wat ik ingewikkeld vind is dat we organisaties aan het afbreken zijn en andere aan het opbouwen, maar in de systematiek verandert niet zo veel. Er komt een nieuw loket en het oude loket moet jouw dossier overdoen aan het nieuwe loket. Wat wij als college heel nadrukkelijk gezegd hebben is: wij staan altijd open voor de burger om vragen te beantwoorden en om ze te helpen om door dat woud heen te komen. We hebben een gemeentehuis met letterlijk een lage drempel. Als mensen plannen hebben is het simpele antwoord: ‘kom naar de gemeente toe, bel, mail, WhatsApp.’ Dan gaan we in gesprek.”
⦁ Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?
“De bereikbaarheid, de openheid en overheidsparticipatie. Dat betekent dat groepen inwoners met elkaar iets bedenken en daarna bij de gemeente komen met de vraag ‘kunnen jullie ons hierbij helpen?’ Wij proberen te stoppen met het uitstorten van ongevraagd beleid vanuit het gemeentehuis. Wacht als gemeente op de vraag die bij je komt en ga dan samen met de inwoner die vraag beantwoorden. Dat is wel een kernwaarde die we de afgelopen vier jaar onder invloed van de PvdA en GroenLinks hebben ontwikkeld: Luister eerst eens naar elkaar en zoek naar een oplossing, ook als je in eerste instantie denkt dat die er niet is.”

“Wij willen de inwoners veel meer een plek en een stem geven in de ellende die in de gaswinning over ze wordt uitgestort. Ik wil die problematiek het liefst samen met groepen inwoners aanpakken. Ik
ben er klaar mee dat iedereen gaat voor eigen geluk en eigen gewin. Er is maar één manier waarop een gebied en een dorp op langere termijn bestaansrecht heeft en gelukkig blijft. Dat is als je er samen iets van maakt. Eén gebouw heeft geen waarde. Het gaat om de context waarin dat gebouw staat. Dat geldt ook voor de mensen. Wij hebben onze 9841 inwoners nodig om gezond en gelukkig met elkaar te blijven leven in dit gebied. Er gaan mensen weg. Dan moeten er ook mensen
terugkomen om op hetzelfde niveau te blijven. We willen behouden wat we hebben.

 

Leo van Esch, lijsttrekker van GroenLinks (lijst
4) is 5 jaar raadslid. GroenLinks steunt het college: wethouder
Bé Schollema zit ook namens GroenLinks in het college
⦁ Voorzieningen in een dorp kunnen
verdwijnen als inwoners
er onvoldoende gebruik van maken of niet meehelpen aan de instandhouding ervan. Hoe wilt u inwoners laten meedenken en meewerken aan de dingen die in hun dorp spelen?
“Je moet zorgen dat je het dorpenbeleid speerpunt maakt van je eigen beleid. Concreet maak je per thema klankbordgroepen. Rondom thema’s organiseer je inwoners. De rol van de dorpencoördinator
kan worden uitgebreid. Ook belangrijk is hoe je na de herindeling de vertegenwoordiging gaat regelen. De dorpsvereniging vertegenwoordigt niet perse het hele dorp. Het sleutelbegrip voor ons in de komende jaren is toegankelijkheid. Zowel fysiek, als ook wat betreft informatie. Dat speelt op veel beleidsterreinen.”
⦁ We produceren te veel afval. Dat is slecht voor het
milieu. Bovendien zijn grondstoffen schaars; we moeten er zuinig mee zijn. Hoe bereiken we dat er minder afval komt?
“De statiegeldalliantie omarmen wij van harte. We zijn ook voorstander van de invoering van Diftar. Dat zorgt voor bewustwording bij de inwoners. We vinden wel dat we de inwoners continu moeten informeren, bijvoorbeeld met een afvalmeter. Nu produceren we 250 kg afval, het streven is 100 kg. De inwoner merkt in zijn portemonnee hoe milieubewust hij is: hoe minder afval hij produceert, hoe minder hij betaalt. We vinden dat de dorpen en de scholen erbij moeten worden betrokken en dat we de ondernemers moeten aanspreken om minder afval te produceren. Zorg voor goede informatie en voorlichting en geef positieve prikkels.”
⦁ Agrariërs zijn onmisbaar voor ons voedsel. In Loppersum is veel agrarische bedrijvigheid. Hoe geven we de agrariërs de ruimte om hun bedrijven op de lange termijn gezond te houden?
“Veel agrarische regels zijn Europees, landelijk of provinciaal beleid. Dat maakt het voor de gemeente geen gemakkelijk vraagstuk. Wij vinden dat de agrariërs ruimte moeten creëren. Als ze alleen maar denken in groei is dat volgens GroenLinks denken op korte termijn. Wij propageren
het Groninger Verdienmodel en pleiten ervoor dat de agrarische sector het contact met de buren goed op orde heeft. Zo kun je ruimte creëren. Maar de agrariërs kunnen dit niet alleen. Ze zijn afhankelijk
van de markt. Volgens GroenLinks is voor Groningen geen grootschalige agrarische bedrijvigheid mogelijk. We willen toewerken naar natuur- inclusieve landbouw. Het is ook mogelijk om nieuwe inkomsten te genereren met zorgboerderijen of zonnepanelen. Zo krijgt het oude begrip ‘gemengd bedrijf’ een nieuwe invulling.”
⦁ Er is een woud van instanties ontstaan die zich bezig houdt met de gevolgen van de gaswinning. De Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de Onafhankelijke Raadsman, de stichting WAG, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe zorgt u er voor dat onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen?
“Zolang het landelijk beleid zo verward is blijf je dit houden. Er is maar één mogelijkheid om het te veranderen: een duidelijk plan onder één regie. Wij noemen dat het Deltaplan Groningen. Je hebt te maken met allerlei facetten. Er is ook enorme schade ontstaan
aan het gebied. Zolang dat plan er niet ligt blijft het een rommeltje. Wij willen één loket waar de inwoner terecht kan. De website www.loppersumversterkt.nl is een eerste stap in de goede richting. Daar staat veel informatie op per dorp. We zullen in gezamenlijkheid moeten optrekken om iets te bereiken. Met deelplannetjes kom je er niet.”
⦁ Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?
“Het is heel belangrijk dat je aandacht hebt voor de dorpen en de wijken, het zogenaamde Lopster model. Wat je aan de voorkant van het proces erin stopt aan tijd en geld win je aan de achterkant. We willen de kleinschaligheid behouden, ook in een grotere gemeente. We zijn voor het stimuleren van initiatieven van groepen mensen in dorpen. Dan kun je ook in een grote gemeenschap de lijnen kort houden. Ik denk dat
we met name de afgelopen vier jaar veel stappen hebben gezet in de Lopster manier van werken. Het is ontzettend belangrijk om het landelijk karakter overeind te houden in de nieuwe gemeente. Daar zullen we ons hard voor moeten maken, want bij Delfzijl en Appingedam ligt het accent meer op andere dingen.”
⦁ Als u (weer) in de raad wordt gekozen, wat is dan het eerste probleem dat u wilt oplossen?
“Het is bij punt 4 al genoemd: de aardbevingsproblematiek aanpakken. Ons voorstel is: maak een werkbaar plan voor de hele regio.”

Bé Prins is lijsttrekker voor de ChristenUnie (lijst 5). Hij is fractievoorzitter.
Namens de ChristenUnie zit wethouder Rudi Slager in het college.

 

“We zijn tevreden over het dorpenoverleg samen met het college. Dit geeft een goede mogelijkheid om de knelpunten, maar ook de kansen met het dorp te bespreken. Het dorpenbudget voorziet in een financiële ondersteuning van initiatieven. Zelfwerkzaamheid in onderhoud van perken en beplanting zou dorpen de kans moeten geven om een groter dorpsbudget te verdienen. De besparing van de gemeente kan zo (deels) terugvloeien naar het dorp.”
⦁ We produceren te veel afval. Dat is slecht voor het milieu. Bovendien zijn grondstoffen schaars; we moeten er zuinig mee zijn. Hoe bereiken we dat er minder afval komt?
“Dit college heeft Diftar ingevoerd. Dat betekent dat meer grijs afval per gezin ook meer kosten geeft. Een goede stimulans om op afval te besparen. Evaluatie moet nog plaatsvinden. Voor ons gevoel worden de grote gezinnen en jonge gezinnen (luiers) te zwaar belast. Dat moet
dus nog anders als dat ook uit de evaluatie blijkt. Rekening houden met gezinsgrootte lijkt ons redelijk.
Daarnaast heeft de ChristenUnie aansluiting bij de Statiegeldalliantie bepleit. Het college heeft zich intussen hierbij aangesloten. Druk op de regering om dit in te voeren, zodat dit afval niet bij de weg belandt of via het weiland in de koeienmaag.”
⦁ Agrariërs zijn onmisbaar voor ons voedsel. In Loppersum is veel agrarische bedrijvigheid. Hoe geven we de agrariërs de ruimte om hun bedrijven op de lange termijn gezond te houden?
“Loppersum is rijk aan agrarische familiebedrijven. Zij verzorgen niet alleen ons voedsel maar onderhouden ook ons groene landschap. Deze bedrijven moeten mee kunnen groeien met de moderne ontwikkelingen. Dus probeer die ruimte te blijven geven, ook bij keukentafelgesprekken over het versterken of schadeherstel van het karakteristieke pand vanwege aardbevingen. Baas in eigen bedrijf/ huis moet blijven gelden. Als een pand of boerderij echt behouden moet worden moet de rekening niet eenzijdig bij de eigenaar komen te liggen.”
⦁ Er is een woud van instanties ontstaan die zich bezig houdt met de gevolgen van de gaswinning. De Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de Onafhankelijke Raadsman, de stichting WAG, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe zorgt u er voor
dat onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen?
“Uit recente cijfers bleek weer dat er veel te veel geld gaat zitten in overhead en papierwerk en dat er te weinig aan versterken en duurzaam schadeherstel uitgegeven wordt. Naast versterken en herstel moet er ook een regionale subsidie/financiering van
duurzaamheidsmaatregelen komen. Die pot moet groot genoeg zijn voor alle aanvragen, en niet, zoals nu, binnen een paar dagen leeg. Bij duurzaam versterken is extra wachttijd funest voor de voortgang. Liefst subsidie tot we van het gas afkunnen, zo geef je Loppersum de kans om Nederland te laten zien dat die kraan dicht kan.”
⦁ Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?
“Sterke mondige dorpen die meepraten over hun toekomst en daar ook echt iets over in de melk hebben te brokkelen. Ook over hun geprivatiseerde voorzieningen, zoals dorpshuis, sportruimte en verenigingsgebouwen. Maar opnieuw geldt dat het dorp zelf ook de handen uit de mouwen moet steken of een deel zelf meebetalen. Bijvoorbeeld door een zelf te verdienen deel van het dorpenbudget. Herindeling heeft voor ons geen haast, maar moet zorgvuldig gebeuren. We gaan voor een gruniger herindeling: we gaan voor de laagste lasten, de laagste tarieven moeten uitgangspunt zijn, tenzij er aantoonbaar meer nodig is. Denk bijvoorbeeld aan OZB van landbouwbedrijven
en (huur)woningen. Tevens wordt aangedrongen op inning van de bruidsschat die de provincie ons verschuldigd is. Omdat DAL als laatste keus overbleef, moet de provincie ook verantwoordelijkheid nemen voor een betaalbare klainste variant. Gedeputeerden hebben dat ook toegezegd. Zunig weezn op de buul van de inwoners.”
⦁ Als u (weer) in de raad wordt gekozen, wat is dan het eerste probleem dat u wilt oplossen?
“De gaskraan dicht en aandacht en geld voor duurzaam versterken. Kortom: vaart in de aanpak van de gasproblematiek. En een snelle collegevorming om het uit te voeren. Daarnaast gaan we voor goede zorg, zowel voor ouderen: Hipolytushoes en Wiemersheerd binnen gold weerd. Het kan en moet niet zo zijn dat ouderen die hier hun leven lang hebben gewoond, aan het eind nog moeten verkassen naar
elders. En ook voor de kwetsbaren moet er zorg zijn. Maar dat hoeft niet enkel van de overheid komen, we moeten via kerk en zorgcoöperatie er
zelf ook zijn voor de ander. Samen zorgen voor elkaar, dèn is de zòrg veurmekoar. Word mantelzorger, help mee in het bejaardentehuis of doe bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Veur dien noaste, kiek moar noast die. woont op dorp.”

 

 

 

 

Bert-Jan Huizing, lijsttrekker van de VVD (lijst 6) is 4 jaar
raadslid. De VVD zit in de oppositie, maar voert wel ‘constructieve oppositie’.
⦁ Voorzieningen in een dorp kunnen verdwijnen als inwoners er onvoldoende gebruik van
maken of niet meehelpen aan de instandhouding ervan. Hoe wilt u inwoners laten meedenken en meewerken aan de dingen die in hun dorp spelen?
“Het is belangrijk om de inwoners erbij te betrekken. En soms hebben ze eigen initiatieven. Bijvoorbeeld de scholen in Loppersum Oost.
Dat is een mooi voorbeeld hoe er vanuit de dorpen iets geregeld kan worden. Goeie communicatie vanuit de gemeente is ook belangrijk. En we moeten beseffen dat het ene dorp het andere niet is. Er zit gewoon verschil in.”
⦁ We produceren te veel afval. Dat is slecht voor het milieu. Bovendien zijn grondstoffen schaars; we moeten er zuinig mee zijn. Hoe bereiken we dat er minder afval komt?
“Wij zijn tegen de invoer van Diftar. Het is zonde van het geld om dat voor de herindeling op te tuigen, want we weten nog niet wat de nieuwe gemeente gaat doen. Wij zijn niet per definitie tegen elke vorm van Diftar, maar het moment kwam niet handig. Bovendien is het negatieve gevolg, zwerfaval, onderbelicht gebleven. Ik zie heel veel afval liggen waar het niet hoort. Daar moet op gehandhaafd worden.”

ChristenUnie

Samen zorgen voor elkaar dèn is zòrg veurmekoar
We wonen in een dorp waar men elkaar nog kent en aandacht en zorg voor elkaar heeft. We vinden daarom dat mantelzorg en vrijwilligerswerk moet worden gewaardeerd en gestimuleerd. Daarnaast ook zorg op maat van een kleinschalige professionele buurtzorg die hierbij aansluit. Een CU-sje van ons is: ‘Aign (Hippy)hoes en (Wiemers)heerd binn (g)old weerd’. In de afgelopen periode hebben we hier altijd voor gepleit en dat zullen we blijven doen.
Bij de zorgtransitie -gekoppeld met versterken- moeten we ze uitbouwen tot bredere zorgcentra. De ChristenUnie is blij met initiatieven op het gebied van Noaberschap die in de diverse dorpen ontstaan zijn en wil ze ook steunen.

Wonen in Loppersum
Een ander CU-sje van ons is: ‘Geef geen krimp, blijf hier wonen‘ Dan moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn, voor starters, de middengroep, maar ook voor ouderen, om hier een huis te kunnen huren of kopen. Daarom steunt de ChristenUnie initiatieven op het gebied van hergebruik van leegstaande monumenten en boerderijen van harte. Te meer omdat het
ook behoud van oude monumentale panden kan betekenen. Initiatieven zoals de Starters- en Blijverslening zijn daarbij ook van belang. De ChristenUnie Loppersum wil aandacht voor het behoud van de eigenheid van ons gebied. We houden daarom de ontwikkelingen van versterken en sloop/nieuwbouw goed in de gaten. Verder zijn goede faciliteiten voor de dorpen van belangrijk. Een dorpshuis, een speeltuin, maar ook een steunstee zijn initiatieven die we graag ondersteunen.
Ondernemen hoort ook bij onze gemeente, (Landbouw)ondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne en duurzame bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken.

Een duurzame toekomst
De ChristenUnie Loppersum wil graag een proefgebied zijn voor duurzaam energie- neutraal wonen en werken. De ChristenUnie heeft al eerder gepleit voor gasloos bouwen bij nieuwbouw en bij versterken van woningen en gebouwen. Het zou zoveel mogelijk de norm moeten zijn. Er moet vaart gemaakt worden met het overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Geef dit gebied een voorkeurspositie voor duurzaamheids- subsidies bij versterken, zo kunnen we Nederland laten zien dat de gaskraan dicht kan.
Samen verder
Als ChristenUnie stonden we niet te springen om herindeling. Nu besloten is om samen te gaan met Delfzijl en Appingedam willen we er het beste van maken voor onze burgers.
Behoud van voorzieningen, direct contact met de burgers en eigen inbreng van inwoners op hun eigen leefomgeving vinden we belangrijk. Actieve dorpen die door zelfwerkzaamheid hun steentje bijdragen en verdienen. Ons CU- sje:Dorpen verdienen hun dorps(sbudget)

 

 

 

 

 

STEM CRISTENUNIE

Bè Prins                                            Middelstum                                            Jan van Heerde                                 Stedum                                                Margriet Donker-v.d.Vinne             Garrelsweer                                        Gert Drenth                                      Middelstum

“Agrariërs moeten de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. Wij zijn voorstander van flexibiliteit in bestemmingsplannen en maatwerk als een boer uitbreidingsplannen heeft. De megastallen spelen hier niet zo. Alle bedrijven worden moderner, dat moet met de landbouw ook kunnen.”
⦁ Er is een woud van instanties ontstaan die zich bezig houdt met de gevolgen van de gaswinning. De Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de Onafhankelijke Raadsman, de stichting WAG, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe zorgt u er voor dat onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen?
“Ik vind sowieso dat communicatie belangrijk is. De inwoners moeten in elk geval bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen en problemen en dat is in de gemeente Loppersum vrij goed geregeld. De gemeente heeft in elk geval de kennis in huis. Voor wie digitaal vaardig is is veel informatie te vinden op www.loppersumversterkt.nl. Op dit moment wordt de wirwar alleen nog maar groter: er komt weer een instantie bij. We moeten er als gemeente voor zorgen dat de inwoners in die wirwar goed de weg kunnen vinden.”
⦁ Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?
“Aandacht voor de dorpshuizen. Die zijn in Loppersum eigendom van het dorp. Een speerpunt van ons is kwijtschelding van de OZB voor dorpshuizen. Ook belangrijk is de manier van communicatie met de dorpen. Burgernabijheid. Het organiseren van klankbordgroepen is heel belangrijk voor het creëren van draagvlak. De omgangsvormen in de raad willen we ook graag meenemen naar de nieuwe gemeente. Iedereen respecteert elkaar. Natuurlijk zijn er meningsverschillen, maar we kunnen na afloop allemaal met elkaar door één deur. Ik moet wel zeggen dat het college de oppositie niet altijd heeft gegund wat mogelijk was. Neem bijvoorbeeld het plan voor minder verhoging van de OZB. Toen wij bij de Kadernota met een voorstel kwamen kon er niets, maar bij de begroting was het wel geregeld.”
⦁ Als u (weer) in de raad wordt gekozen, wat is dan het eerste probleem dat u wilt oplossen?
“Het liefst de gaswinning, maar dat is als gemeenteraad lastig te regelen.
Bij de herinrichting van de dorpen zijn wij voorstander van een regisseur leefbaarheid, een uitgebreidere functie dan dorpencoördinator. De regisseur leefbaarheid denkt mee met de dorpen en kijkt samen met het dorp naar de mogelijkheden. Nog een belangrijke wens: snel internet op grote schaal in het buitengebied. Het moet dan wel glasvezel zijn, want 5G gaat nog jaren duren. Snel internet is erg belangrijk voor de moderne bedrijven.”

Jacomine Meyling, lijsttrekker voor D66 (lijst 7), zit inmiddels acht jaar in de raad. Ze maakte
tot nu toe deel uit van de gezamenlijke fractie Gemeentebelangen/D66. De laatste vier jaar was ze fractievoorzitter.
⦁ Voorzieningen in een dorp kunnen verdwijnen
als inwoners er onvoldoende gebruik van maken of niet meehelpen aan de instandhouding ervan. Hoe wilt u inwoners laten meedenken en meewerken aan de dingen die in hun dorp spelen?
“Ja, we moeten het samen doen in de dorpen en wijken. Luister goed naar de ideeën en plannen van inwoners. Probeer deze mogelijk te maken als gemeente. Dat betekent dat bureaucratische regeltjes aan de kant moeten.”
⦁ We produceren te veel afval. Dat is slecht voor het milieu. Bovendien zijn grondstoffen schaars; we moeten er zuinig mee zijn. Hoe bereiken we dat er minder afval komt?
“Diftar is een goede oplossing, maar dan wel allemaal meedoen in DAL. Hou het groene afval gratis en ondersteun kringloopwinkels en repair- cafés.”
⦁ Agrariërs zijn onmisbaar voor ons voedsel. In Loppersum is veel agrarische bedrijvigheid. Hoe geven we de agrariërs de ruimte om hun bedrijven op de lange termijn gezond te houden?
“Verdere schaalvergroting is niet de toekomst, specialisatie wel. Groningse boeren exporteren hun producten meestal. Voor de toekomstige voedselvoorziening moet je meer naar (omschakeling naar) de biologische gemengde bedrijven kijken. Agrariërs zijn ondernemers, die bepalen hun eigen risico’s: de gemeente gaat over de vergunningen en zou grootschalige intensieve veeteelt alleen op een bedrijventerrein moeten toestaan.”
⦁ Er is een woud van instanties ontstaan die zich bezig houdt met de gevolgen van de gaswinning. De Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de Onafhankelijke Raadsman, de stichting WAG, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe zorgt u er voor dat onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen?
“Door zelf eerst de weg te zoeken, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en vervolgens mensen de weg te wijzen. De gemeente zorgt zo goed mogelijk voor de communicatie; door inloopavonden per wijk of dorp, mededelingen in de lokale kranten en een aparte website www. loppersumversterkt.nl”
⦁ Over een paar jaar gaat de gemeente Loppersum fuseren met Appingedam en Delfzijl. Welke typische Lopster waarden en kenmerken moeten worden meegenomen naar de nieuwe gemeente?
“Kijken naar wat de verschillende groepen inwoners en dorpen nodig hebben, geen blauwdrukken en beleid van bovenaf die voor iedereen gelden, maar een maatwerkaanpak. Het doen met de middelen die je hebt; dus bijvoorbeeld gebruik maken van gebouwen die je al hebt of die er al zijn, zoals de dorpshuizen. Verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van het geheel, gaan voor de zaak en niet voor de persoonlijke stokpaardjes.”
⦁ Als u (weer) in de raad wordt gekozen, wat is dan het eerste probleem dat u wilt oplossen?
“Dat de dorpen herindelingsproof worden, zo zelfstandig mogelijk worden met een goede relatie met het gemeentehuis en op democratische wijze het hele dorp meenemen.”

Ga voorbereid op pad!
Als u gaat stemmen heeft u uw stempas en een geldig identiteits- bewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingen- document) nodig. Het identiteits- bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming. Gaat u voor iemand anders stemmen? Vergeet dan
het volmachtbewijs met kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever niet.
⦁ Er doen zeven politieke partijen mee
⦁ In de gemeente Loppersum doen zeven politieke partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen: CDA, ChristenUnie, D66, Groenlinks, Loppersum Vooruit, Partij van de Arbeid en VVD. In totaal zijn er
⦁ 86 kandidaten. De kandidatenlijst is huis aan huis verspreid en is ook digitaal te raadplegen via ⦁ www.loppersum.nl/verkiezingen
Op woensdag 21 maart 2018 mag u naar de stembus. Op deze dag zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Sleepwet. U bepaalt wie er plaatsnemen in de raad van de gemeente Loppersum en hoeveel zetels de verschillende politieke partijen krijgen. Ook stemt u voor
of tegen de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017.

Burgemeester Rodenboog: “Het stemrecht dat wij in Nederland hebben is een mooi recht. Dat moeten we koesteren. Ik doe dan ook een oproep aan alle stemgerechtigden in de gemeente Loppersum om op 21 maart gebruik te maken van hun stem. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het
opkomstpercentage ruim 74 . Ik hoop dat we bij de aankomende verkiezingen het percentage van vier jaar geleden overtreffen.”
⦁ Dorpshuis ‘t Zandt, Hoofdstraat 111, ‘t Zandt
⦁ Dorpshuis Eenum, Schansweg 2A, Eenum
Stembureaus met * zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen voor een ander
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U geeft dan een volmacht aan een ander. Hoe dit precies moet, staat beschreven op www.loppersum.nl/verkiezingen.

“Het stemrecht dat wij in Nederland
Raadgevend referendum

hebben is een mooi recht. Dat moeten we koesteren.”
Burgemeester Rodenboog
Bij het referendum geeft u antwoord op de vraag of u voor of tegen de Wet op de inlichtingen en veilig- heidsdiensten 2017 (Wiv 2017) bent.

De Wiv 2017 gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze
daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? Het referendum is landelijk en raadgevend, niet bindend. Dat betekent dat de regering niet verplicht is om de uitslag te volgen. De uitslag is een advies.

Meer informatie over deze wet vindt u op www.referendum-commissie.nl.